Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny

Odpowiedzialny wpływ

Odpowiedzialność jest jedną z najważniejszych wartości, którą kierujemy się w naszych działaniach.

 

W firmie Adamed, odpowiedzialność rozumiemy w sposób szeroki i kompleksowy.

Jako firma farmaceutyczna bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość naszych produktów. Z uwagą obserwujemy społeczne trendy oraz zmiany demograficzne, które zachodzą na całym świecie.

Wspieramy społeczeństwo w trosce o zdrowie
Zapewniamy bezpieczeństwo lekowe i nieustannie poszukujemy innowacyjnych terapii
Dbamy o nasze otoczenie - środowisko naturalne oraz relacje ze społecznościami lokalnymi
Wspieramy rozwój utalentowanej młodzieży oraz popularyzujemy nauki ścisłe i przyrodnicze
Filary naszej strategii CSR

Swoje działania prowadzimy zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.
Naszym celem jest zrównoważony i stabilny wzrost w poszanowaniu naszego otoczenia.

Programy społeczne

Prowadzimy kampanie dotyczące ważnych tematów z zakresu profilaktyki, dbania o zdrowie oraz funkcjonowania osób z różnymi schorzeniami i ich rodzin w społeczeństwie. Edukujemy, informujemy, zmieniamy postawy i pomagamy na co dzień.

Fundacja Adamed

Fundacja Adamed została stworzona aby wspierać działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych.

Nasze działania społeczne w oczach innych

Raporty ESG

Raporty ESG

Przygotowujemy raporty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a od 2021 r. raporty ESG, w których prezentujemy kluczowe działania skupione wokół takich obszarów jak: pacjenci i współpracownicy, rynek, środowisko, wsparcie nauki.