Rozwój i innowacje

Łączymy naukę i biznes

Adamed współpracuje z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą.

 

Klucz do sukcesu rynkowego Adamedu stanowi działalność badawczo-rozwojowa oraz skuteczna komercjalizacja innowacyjnych produktów na 76 rynkach świata.
Działamy w dwóch modelach biznesowych – sprzedaży licencji oraz budowania własnych struktur sprzedażowych na rynkach międzynarodowych.

Polska myśl naukowa

Rozpoczynając w 2001 roku prace badawczo-rozwojowe nad lekami innowacyjnymi, firma Adamed była pionierem tej działalności w Polsce i do dziś pozostaje pod tym względem niekwestionowanym liderem polskiej branży farmaceutycznej.

Szukając odpowiedzi na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny, ale też wyzwania cywilizacyjne, każdego dnia blisko 250 naukowców współpracuje z Adamedem przy opracowywaniu innowacyjnych terapii. Wśród partnerów znajdują się m.in. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Warszawski.
 

Więcej

Wspieramy pomysły na biznes

Od 2015 roku aktywnie wspieramy ekosystem polskich startupów. Poza finansowaniem, angażujemy się również w przedsięwzięcia pomagające startupom przy stawianiu pierwszych kroków w tworzeniu nowych produktów i usług oraz rozwijaniu działalności komercyjnej. Adamed bierze udział w szeregu programów akceleracyjnych dla poczatkujących firm technologicznych.
 

Więcej

Projekty unijne

Akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła przed innowacyjnymi przedsiębiorcami, takimi jak Adamed, możliwości korzystania z Funduszy Strukturalnych UE, wspierających realizację ich ambitnych projektów. Po raz pierwszy z tego wsparcia Adamed skorzystał już w 2006 r., uzyskując dotację dla jednego ze swoich projektów, obejmującego prace nad innowacyjnym lekiem w terapii cukrzycy typu 2.

Od tamtego czasu liczba realizowanych z dofinansowaniem UE projektów firmy, przede wszystkim w obszarze badań i rozwoju, to ponad 20 nowatorskich przedsięwzięć, wspartych sumą blisko 200 mln zł. Co istotne, przekazane środki mają swoje realne odzwierciedlenie dla pacjentów, w postaci wprowadzanych na rynek nowych terapii. Szeroki zakres podejmowanych przez Adamed innowacyjnych działań uzasadnił powołanie w strukturze Spółki dedykowanego Zespołu, aktywnie poszukującego i aplikującego o środki wsparcia, zarówno z Funduszy Strukturalnych UE, jak i ze źródeł krajowych.
 

Więcej

Adamed dla Rodziny


Poznaj lepiej rodzinę AdamedCzytaj więcej