Rozwój i innowacje

Łączymy naukę i biznes

Adamed współpracuje z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą.

 

Klucz do sukcesu rynkowego firmy Adamed stanowi działalność badawczo-rozwojowa oraz skuteczna komercjalizacja innowacyjnych produktów w ponad 70 krajach na świecie.
Działamy w dwóch modelach biznesowych – sprzedaży licencji oraz budowania własnych struktur sprzedażowych na rynkach międzynarodowych.

Polska myśl naukowa

Rozpoczynając w 2001 roku prace badawczo-rozwojowe nad lekami oryginalnymi, firma Adamed była pionierem tej działalności w Polsce i do dziś pozostaje pod tym względem niekwestionowanym liderem polskiej branży farmaceutycznej.

Szukając odpowiedzi na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny, ale też wyzwania cywilizacyjne, każdego dnia blisko 250 naukowców współpracuje z firmą Adamed przy opracowywaniu innowacyjnych terapii. Wśród partnerów znajdują się m.in. Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Warszawski.
 

Więcej

Wspieramy pomysły na biznes

Od 2015 roku aktywnie wspieramy ekosystem polskich startupów. Poza finansowaniem, angażujemy się również w przedsięwzięcia pomagające startupom przy stawianiu pierwszych kroków w tworzeniu nowych produktów i usług oraz rozwijaniu działalności komercyjnej. Adamed bierze udział w szeregu programów akceleracyjnych dla poczatkujących firm technologicznych.
 

Więcej

Projekty unijne

Akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyła przed innowacyjnymi przedsiębiorcami, takimi jak Adamed Pharma, możliwości korzystania z Funduszy Europejskich, wspierających realizację ich ambitnych przedsięwzięć. Adamed nieustannie podejmuje odważne działania badawczo-rozwojowe, mające na celu przełożenie własnych innowacyjnych pomysłów na produkty o istotnej wartości dodanej dla pacjenta. Zewnętrzne źródła wsparcia dotacyjnego odgrywają w tym zakresie znaczącą rolę, o czym świadczy liczba blisko 40 nowatorskich projektów Adamed dofinansowanych ze środków publicznych o wartości ponad 250 mln zł. Co istotne, przekazane środki mają swoje realne przełożenie na poprawę stanu zdrowia pacjentów, którzy uzyskują dostęp do nowych terapii opracowanych z udziałem dotacji. Ten szeroki zakres podejmowanych przez Adamed innowacyjnych działań uzasadnił powołanie w strukturze Spółki dedykowanego Zespołu, aktywnie poszukującego i aplikującego o środki wsparcia, zarówno z Funduszy Europejskich, jak i ze źródeł krajowych.

Więcej

Adamed dla Rodziny


Poznaj lepiej rodzinę AdamedCzytaj więcej