Programy Społeczne

Dla wspólnego dobra

Poprzez programy społeczne Adamed wspiera rozwój polskiej nauki, edukuje społeczeństwo i upowszechnia wiedzę na temat profilaktyki zdrowotnej.

Dba o to, by realizowane działania docierały do jak największej liczby odbiorców i istotnie przyczyniały się do pozytywnej zmiany.

Wspieranie rozwoju i nauki

W Adamed wierzymy, że rozwój polskiej nauki jest kluczem do wzrostu poziomu innowacyjności i sukcesu gospodarczego państwa. Dlatego nasza firma dzieli się swoim doświadczeniem, angażuje we współpracę ze środowiskami akademickimi i wspiera najzdolniejszą młodzież w Polsce.

Profilaktyka zdrowia
Adamed od lat prowadzi programy, których celem jest edukacja na temat zdrowego trybu życia i profilaktyki, budowanie świadomości prozdrowotnej, a także lepsze zrozumienie potrzeb pacjentów i ich bliskich.

Wspieranie rozwoju nauki

ADAMED SmartUP

Program naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, realizowany przez Fundację Adamed. Jego celem jest wsparcie uzdolnionej młodzieży w rozwoju naukowym, a także popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych.

ADAMED SmartUP to…

  • Program stypendialny, którym wyłaniamy najbardziej uzdolnionych uczniów w wieku 14-19 lat.
  • Platforma edukacyjna, mająca na celu motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy.
  • ADAMED SmartUP Academy bezpłatne warsztaty naukowe dla nastolatków, realizowane w całej Polsce we współpracy z renomowanymi uczelniami wyższymi.

Więcej

 

 

Profilaktyka zdrowia

Adamed dla Seniora

Celem programu społecznego „Adamed dla Seniora” jest aktywizacja osób starszych.

W ramach programu Adamed wspiera Seniorów, edukuje ich i zachęca do prowadzenia bardziej aktywnego stylu życia, dbania o kondycję i sprawność fizyczną. Realizowane są także działania promujące profilaktykę, która pozwala odpowiednio wcześniej dostrzegać problemy zdrowotne oraz przełamuje stereotypy związanych z codziennością Seniorów.

Więcej

Odnaleźć siebie

Program Odnaleźć siebie ma na celu przełamanie barier społecznych związanych z leczeniem zaburzeń psychicznych i neurologicznych. Zadaniem programu jest uświadamianie znaczenia diagnostyki i konieczności wczesnego podejmowania leczenia w przypadku zaburzeń psychicznych i neurologicznych, a także szerzenie wiedzy m.in. o schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej, depresji, padaczce, chorobie Alzheimera i Parkinsona.

Więcej

Głęboki oddech

Ogólnopolski program profilaktyczno-edukacyjny firmy Adamed, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków chorób układu oddechowego, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), zespół Krupu oraz alergie.

Więcej

Serce na nowo

W ramach programu edukacyjno-informacyjnego Adamed podejmuje działania na rzecz zwiększenia aktywności życiowej, społecznej oraz zawodowej osób z chorobami układu krążenia. Program ma za zadanie przełamywać stereotypy i przekonywać, że osoby ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi mogą aktywnie żyć i pracować. 

Więcej

Adamed dla Rodziny


Poznaj lepiej rodzinę AdamedCzytaj więcej