Misja i wartości

Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny

Poszukujemy innowacyjnych terapii. Udoskonalamy istniejące na rynku preparaty i udostępniamy je na szeroką skalę. Badania i rozwój to filary, na których opieramy naszą działalność.
 

Otwartość i innowacyjność

Aktywnie poszukujemy nowych niestandardowych rozwiązań, zmierzających do podnoszenia wartości i wyjątkowości naszej organizacji. Jesteśmy gotowi do podejmowania wyzwań oraz inicjujemy współpracę wychodzącą poza ramy własnego obszaru działania.

Jakość
Nieustannie doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności. Dbamy o każdy szczegół pracy w organizacji, wykonujemy wszystkie jej elementy z zaangażowaniem i należytą starannością. Działamy zgodnie z przyjętymi standardami.

Wzajemny szacunek
Okazujemy empatię i zrozumienie innego punktu widzenia. Dostrzegamy emocje innych oraz reagujemy na nie w stosowny i odpowiedzialny sposób. Umiemy słuchać, doceniamy oraz zwracamy uwagę na drugiego człowieka. Wzajemnie udzielamy informacji zwrotnej.

Doskonałość operacyjna
Budujemy wartość organizacji poprzez efektywną i terminową realizację zadań. Bierzemy odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania. Nieustannie doskonalimy istniejące procesy firmowe oraz własne kompetencje.

Elastyczność i szybkość działania
Dysponujemy umiejętnością szybkiego wdrażania rozwiązań, analizy sytuacji, podejmujemy szybkie decyzje oraz bierzemy za nie pełną odpowiedzialność. Akceptujemy zmiany i dostrzegamy możliwości z nich wynikające. Posiadamy zdolność do modyfikacji priorytetów.

Adamed dla Rodziny


Poznaj lepiej rodzinę AdamedCzytaj więcej