Razem budujemy kulturę firmy opartą na zaufaniu, wartościach i normach etycznych.

Kodeks Etyczny Adamed Pharma

Sposób prowadzenia biznesu jest dla nas równie ważny jak skuteczność rynkowa. Wierzymy, że jedynie biznes oparty na wartościach oraz normach etycznych może w długiej perspektywie odnosić rynkowe sukcesy.

Sukces firmy Adamed to nie tylko wyniki i biznesowa sprawność, ale przede wszystkim reputacja firmy etycznej i godnej zaufania. Prowadzenie działalności w sposób zgodny z prawem uważamy za oczywistość. Wiemy jednak, że to nie wystarczy, aby tworzyć firmę naszych marzeń. Obok obowiązujących przepisów prawa, w Adamed Pharma ważne są dobre zwyczaje, standardy branżowe oraz uniwersalne wartości, normy społeczne i zasady etyczne sprzyjające budowaniu organizacji rzetelnej i godnej zaufania. Dlatego zebraliśmy je wszystkie w Kodeksie Etycznym firmy Adamed.

Odpowiedzialność społeczna – etyka ma szczególne znaczenie w branży, w której działamy, a w której wytwarzane i sprzedawane są produkty o istotnym znaczeniu dla życia i zdrowia ludzi. To duża odpowiedzialność, ale też i wysokie są oczekiwania społeczne odnośnie do etyki prowadzenia działalności w branży farmaceutycznej.
Odpowiedzialny pracodawca – tworzymy przyjazne środowisko, w którym obowiązki, ambicje i emocje nie będą powodowały konfliktów negatywnie wpływających na komfort pracy i powodzenie biznesowe firmy. Stając się tym samym nie tylko atrakcyjnym dla potencjalnych nowych Współpracowników, ale przede wszystkim rozwijając i wzmacniając zespół Adamed.
Odpowiedzialny partner biznesowy – posiadanie i przestrzeganie regulacji o charakterze etycznym odgrywa ważną rolę w budowaniu wzajemnego zaufania w relacjach z naszymi kontrahentami.
Odpowiedzialny pracownik – etyka wspiera nas w wyznaczaniu granic właściwego postępowania tam, gdzie przepisy nie dają jasnych odpowiedzi, a także pomaga przeciwdziałać nadużyciom.

Relacje ze środowiskiem ochrony zdrowia

Pacjent i jego potrzeby są zawsze w centrum naszego zainteresowania. W ramach współpracy ze środowiskiem ochrony zdrowia m.in. dzielimy się wiedzą na temat postępu technologicznego, przekazujemy informacje o możliwościach terapeutycznych, podejmujemy działania mające na celu poprawę sytuacji zdrowotnej pacjentów, a także otrzymujemy informacje zwrotne niezbędne do dalszego rozwoju. Wspieramy również rozwój zawodowy przedstawicieli zawodów medycznych w obszarach terapeutycznych związanych z działalnością firmy Adamed sponsorując wydarzenia naukowe oraz edukacyjne.

Relacje ze środowiskiem ochrony zdrowia opieramy ściśle o zasady wyrażone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, a także w Kodeksie Etycznym Medicines for Europe– organizacji non-profit zrzeszającej stowarzyszenia branżowe i firmy z całej Europy. Kodeks określa ramowe standardy, które mają za zadanie m.in. promować zaufanie, przejrzystość, odpowiedzialne postępowanie i wzajemny szacunek w relacjach pomiędzy firmami farmaceutycznymi a środowiskiem ochrony zdrowia, w tym osobami wykonującymi zawody medyczne, organizacjami ochrony zdrowia, pacjentami i organizacjami pacjentów.


Z polską wersją Kodeksu Etyki Medicines for Europe można zapoznać się tu: www.producencilekow.pl/etyka/
Click here for English version of the Medicines for Europe Code of Conduct: https://www.medicinesforeurope.com/medicines-for-europe/#section-7

Raport przejrzystości

 

W oparciu o Kodeks Etyczny Medicines for Europe co roku publikujemy Raport Przejrzystości, w ramach którego podajemy do publicznej wiadomości dane dotyczące zakresu i charakteru współpracy ze środowiskiem medycznym – przedstawicielami zawodów medycznych (HCP), organizacjami ochrony zdrowia (HCO) i organizacjami pacjenckimi (PAG).

Termin opublikowania Raportu Przejrzystości: do 30 czerwca każdego roku
Miejsce publikacji: strona Adamed Pharma oraz strona PZPPF
Pełny tekst zasad i wymagań dotyczących przejrzystości dostępny jest na stronie PZPPF
Zakres publikacji i metodyka

Zakres podmiotowy Raportu Przejrzystości:

  • Przedstawiciele Zawodów Medycznych (HCP),
  • Organizacje Ochrony Zdrowia (HCO),
  • Organizacje Pacjentów (PAG).

Pobierz notę metodologiczną Nota metodologiczna 2023.pdf

Wyszukaj podmiot

Wybierz rodzaj danych, w których będziesz szukać:

Kontakt

Wszelkie zapytania i wnioski w sprawie poprawienia lub usunięcia danych z Raportu Przejrzystości oraz wszelkie zapytania i wnioski dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy kierować na adres: iod@adamed.com.pl
W pozostałych sprawach prosimy o kontakt na adres: sekretariat@pzppf.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Wierzymy, że etyczne i zgodne z prawem działanie to podstawa długofalowego sukcesu firmy. Osoby, z którymi współpracujemy, chcą pracować w etycznym i przyjaznym środowisku. Jesteśmy przekonani, że wielu nieprawidłowościom można skutecznie zapobiegać poprzez wewnętrzne działania organizacji. Rzetelna analiza doświadczeń i wnioski z nich wyciągane pomagają ponadto doskonalić działania i obowiązujące w firmie procesy.

System zgłaszania nieprawidłowości stworzyliśmy w trosce o przestrzeganie najwyższych standardów, a jego założenia odzwierciedlają nasze wartości firmowe, w szczególności: wzajemny szacunek, doskonałość operacyjną oraz otwartość i innowacyjność. Wszystkie zgłoszenia są poufne, każde jest rzetelnie sprawdzane, a osoby dokonujące zgłoszeń podlegają ochronie.

Zgłoś nieprawidłowość

Kontakt

 

Kontakt z Zespołem ds. Compliance w Adamed Pharma S.A.: compliance@adamed.com