Rozwój

Wspieramy Współpracowników w poszerzaniu kompetencji i realizacji planów zawodowych

Rozwój naszych Współpracowników jest dla nas bardzo ważny. Dlatego też wypracowaliśmy szereg działań, które mają rozwijać kompetencje techniczne i miękkie, dzięki którym nasi Współpracownicy mogą osiągać jeszcze lepsze wyniki.
 

Posiadamy ustrukturyzowane ścieżki kariery i przejrzyste drogi awansu

Dofinansowujemy naukę języków obcych oraz koszt studiów podyplomowych i MBA

Oferujemy autorskie programy rozwojowe wraz z czołowymi uczelniami i firmami szkoleniowymi.

Każdego roku nasi Współpracownicy mają ustalane jasne cele rozwojowe, w których realizacji wspiera ich organizacja

W procesie rozwoju opieramy się również na Modelu Kompetencji Adamed. Pomaga on nam określać obszary dla nas kluczowe, zapewniać spójność priorytetów rozwojowych z priorytetami strategicznymi Adamed. Dzięki temu rozwijając się jako Współpracownicy i jako firma – inwestujemy swój czas, wysiłek i środki najbardziej efektywnie.