Rozwój

Wspieramy Współpracowników w poszerzaniu kompetencji i realizacji planów zawodowych

Rozwój naszych Współpracowników jest dla nas bardzo ważny. Dlatego też wypracowaliśmy szereg działań, które mają rozwijać kompetencje techniczne i miękkie, dzięki którym nasi Współpracownicy mogą osiągać jeszcze lepsze wyniki.
 

Posiadamy ustrukturyzowane ścieżki kariery i przejrzyste drogi awansu

Dofinansowujemy naukę języków obcych oraz koszt studiów podyplomowych i MBA

Oferujemy autorskie programy rozwojowe wraz z czołowymi uczelniami i firmami szkoleniowymi.

Każdego roku nasi Współpracownicy mają ustalane jasne cele rozwojowe, w których realizacji wspiera ich organizacja


W firmie Adamed wdrożyliśmy również Model Kompetencji i Realizacji Celów, które są oceniane w cyklu półrocznym i rocznym. Kompetencje które wchodzą w skład modelu to: Odpowiedzialność, Otwartość, Rozwój, Współpraca i Innowacyjność.