Zarząd

Paweł
Roszczyk

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii oraz Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie – Instytut Ekonomii i Prawa Handlowego. Przed dołączeniem do firmy Adamed doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych.

W latach 1997 – 2008 pracował w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery od Analityka poprzez Kierownika Projektu w Zespole Przygotowania Emisji, Kierownika Zespołu Przygotowania Emisji, aż po stanowisko Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych. 

Od 2008 r. pracował w UniCredit CAIB Poland S.A., początkowo na stanowisku Dyrektora Wykonawczego w Pionie Bankowości Inwestycyjnej obszaru Rynków Kapitałowych i Bankowości Inwestycyjnej (Markets & Investment Banking), a następnie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w Pionie Bankowości Inwestycyjnej obszaru Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy UniCredit (Corporate & Investement Banking).

Pracował dla akcjonariuszy i zarządów wiodących w swoich branżach spółek, m.in. takich jak: Netia, Globe Trade Centre, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec, Adamed. Doradzał w procesach prywatyzacji, m.in. Banku Pekao, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Tauron Polska Energia oraz Polskiej Grupy Energetycznej.

W Adamed Pharma od 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego. Jest współodpowiedzialny za tworzenie strategii oraz nadzór nad jej realizacją, nadzór nad kluczowymi projektami i współudział w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych oraz ich finansowanie.

Tomasz
Krzak

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Rozwoju Ludzi, Kultury i Organizacji

Ukończył prestiżowy program Senior Executive Programme skierowany do Członków Zarządu w London Business School. Wiedzę z zakresu HR zdobywał podczas studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o kierunku Dziennikarstwo,

a także posiadaczem tytułu magistra Prawa na Uniwersytecie Śląskim. Posiada ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zdobyte w polskich i międzynarodowych organizacjach. Swoją odpowiedzialnością obejmował m.in. Polskę, rynki Europy Wschodniej, jak również kraje bałtyckie. Karierę zawodową w obszarze HR rozpoczął w Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A., gdzie w 2003 roku wspólnie z zarządem wprowadzał spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych. W latach 2005 – 2011 jako Dyrektor Personalny był odpowiedzialny za zarządzanie procesem zmian oraz relacje z partnerem społecznym w międzynarodowym koncernie farmaceutycznym Fresenius Kabi. Następnie do 2013 roku pracował w Grupie L’OREAL na stanowisku Dyrektora Personalnego.

W Adamed Pharma od początku 2014 roku pełni funkcję dyrektora odpowiedzialnego za sektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od kilku lat tworzy strategię rozwoju Adamed, uczestniczy w opracowywaniu globalnych planów strategicznych i operacyjnych w ramach odpowiedzialności obszarowej. Z powodzeniem buduje angażujące środowisko pracy, a także kreuje kulturę organizacyjną opartą o wartości firmowe i founder's mentality. Odpowiada za powstawanie i wdrażanie przejrzystych procesów obejmujących wszystkie kluczowe dla organizacji działania.

Od stycznia 2017 roku pełni funkcję Członka Zarządu Adamed Pharma S.A.

 

Sylwia
Berdzik-Kalarus

Członek Zarządu Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor ds. Operacji Komercyjnych
i Rozwoju Biznesu

Absolwentka Wydziału Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z I pierwszym stopniem specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Z branżą farmaceutyczną związana od ponad 15 lat. Doświadczenie zdobywała zarówno w firmach oryginalnych, jak i generycznych (Servier, Ipsen, Adamed, Egis) począwszy od obszaru sprzedaży,

następnie marketingu operacyjnego czy rozwoju biznesu.

Z firmą Adamed jest związana od 2013 roku. Początkowo tworzyła struktury Marketingu Strategicznego, a od 2016 roku przejęła odpowiedzialność za cały Dział Rozwoju Biznesu i Zarządzania Portfelem Produktowym Adamed. Od marca 2021 roku jako Dyrektor ds. Operacji Komercyjnych i Rozwoju Biznesu zarządza również obszarem operacji komercyjnych, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Jest współodpowiedzialna za kształtowanie i realizację globalnej strategii Adamed, w tym m.in. za kreowanie pipeline oraz za skuteczną adaptację Firmy do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Zarządza m.in. obszarami marketingu operacyjnego, marketingu strategicznego, sprzedaży, dystrybucji – w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Zakres jej kompetencji obejmuje także kierowanie Departamentem Innowacyjnym, w tym koordynację i kreowanie strategii rozwoju oraz komercjalizację molekuł innowacyjnych w obszarze CNS, onkologii oraz diabetologii.

 

Dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Operacyjny
 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Stypendysta rządu brytyjskiego z zakresu Planowania i Analizy Projektów na Uniwersytecie Bradford (2005). W latach 2000-2009 wykładowca akademicki m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Doświadczony menedżer, związany z branżą farmaceutyczną od 2003 roku. W latach 2006-2008 Dyrektor Zarządzający Polish-German Research Associaction (EEIG). Od 2017 roku zasiada w Board Of Directors firmy Davipharm. W latach 2018-2020 Członek Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego.

Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw w farmacji oraz raportu: „Zarządzanie łańcuchami dostaw w sektorze farmaceutycznym w Polsce w 2008 roku”, opublikowanym przez PMR Institute. W swojej karierze prowadził projekty analityczne, szkoleniowe i wdrożeniowe w sektorze farmaceutycznym, FMCG, logistycznym, usługowym. 

Z Adamedem związany od 2009 roku. Od 2013 roku pełni funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Operacyjnego. Odpowiada za współtworzenie oraz realizację strategii rozwoju szeroko pojętego łańcucha dostaw, w tym produkcji, jakości, logistyki, technologii.

 

Tomasz
Podgórski

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju Innowacji

Tomasz dołączył do Adamed w 2017 roku. Wcześniej pracował w sektorze finansowym w wiodących bankach inwestycyjnych takich jak Rothschild, BNP Paribas i UniCredit CAIB. Ukończył program Executive MBA w międzynarodowej uczelni INSEAD. Posiada również tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w obszarze finansów i bankowości,

tytuł magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Undergraduate Diploma z Uniwersytetu Cambridge w obszarze prawa angielskiego i unijnego.

Jako Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju Innowacji, Tomasz kieruje w Adamed Obszarem Technologicznym ICT (IT, Dane, Rozwój oprogramowania), jest odpowiedzialny za transformację cyfrową, nadzór nad wybranymi spółkami zagranicznymi oraz wsparcie realizacji projektów w obszarze leków innowacyjnych.

 

Anna
Terlecka

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Badań i Rozwoju

Absolwentka kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.
Posiada dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku w zakresie Business Management oraz Project Management.

Od 20 lat związana z obszarem badawczo-rozwojowym. W latach 2002-2014 pracowała w ZF Polpharma S.A., między innymi na stanowiskach Koordynatora Zespołu Projektowego R&D, Kierownika Projektów w Departamencie Rejestracji oraz Szefa Działu Rozwoju Analizy Farmaceutycznej. W tym okresie kierowała zarówno krajowymi jak i globalnymi inicjatywami m.in. harmonizacją dokumentacji rejestracyjnej produktów WZF Polfa Warszawa, czy wprowadzaniem europejskich standardów R&D w największej lokalnej fabryce leków w Kazachstanie.

Związana z Adamed Pharma od 2015 roku. Początkowo pełniła funkcję Dyrektora Pionu Generycznego. Od 2018 roku objęła stanowisko Dyrektora Badań i Rozwoju. Jest współodpowiedzialna za kształtowanie oraz realizację strategii w obszarze R&D, w tym rozwijanie portfolio produktów Firmy, poprzez zarządzanie pełnym zakresem projektów badawczo-rozwojowych, od idei do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na prawie 80 rynkach świata. Zakres jej odpowiedzialności obejmuje zarządzanie pracą laboratoriów rozwojowych (analityczne, syntezy organicznej, preformulacyjne, formulacyjne), obszaru produkcji pilotażowej R&D, zespołami kierującymi badaniami klinicznymi prowadzonymi przez Adamed, oraz departamentem rejestracji i bezpieczeństwa farmakoterapii.

Od kwietnia 2022 r. pełni funkcję Członka Zarządu Adamed Pharma S.A.