Zarząd

Maciej
Adamkiewicz

Prezes Zarządu
Adamed Pharma S.A.

Posiada specjalizację z chirurgii. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Uroginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Meno i Andropauzy. Na swoim koncie ma wystąpienia na międzynarodowych konferencjach medycznych (m.in. na Międzynarodowej Konferencji Uroginekologicznej w Melbourne), a także publikacje w krajowej i światowej prasie medycznej – International Uroginecology Journal. Od 2000 roku pełni w firmie Adamed funkcję Prezesa Zarządu, kładąc ogromny nacisk na rozwój badań nad poszukiwaniem innowacyjnych leków. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznawanym osobom zasłużonym dla polskiej gospodarki.

Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz
Wice-prezes Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Generalny

Doktor nauk medycznych, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz The Stockholm School of Economics Executive Educations. Posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Karierę zawodową rozpoczęła w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Z Adamedem związana od początku istnienia firmy. Jako Dyrektor Medyczny była odpowiedzialna m.in. za utworzenie działu badawczo-rozwojowego oraz zainicjowanie badań nad nowymi lekami. Brała również udział w tworzeniu jednego z pierwszych w Polsce konsorcjów naukowo-przemysłowych. Od 2006 roku nieprzerwanie zarządza firmą Adamed.

W 2010 r. z sukcesem przeprowadziła akwizycję Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. oraz spółki Agropharm, obecnie funkcjonujących jako Adamed Pharma S.A.

Małgorzata Adamkiewicz jest Członkiem Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego. Swoje osiągnięcia w dziedzinie medycyny prezentowała na konferencjach w Polsce oraz na międzynarodowych zjazdach endokrynologicznych. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiej Rady Biznesu, należy do Business Centre Klub, Kapituły Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim, a także zasiada w Radzie Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współwłaścicielka jednego z najnowocześniejszych w Polsce centrów konferencyjno-szkoleniowych – Narvil pod Warszawą.

Małgorzata Adamkiewicz jest również Prezesem Fundacji Adamed, wspierającej rozwój utalentowanej młodzieży oraz popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych. Z jej inicjatywy powstał program ADAMED SmartUP. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości przyznawanym osobom zasłużonym dla polskiej gospodarki.

 

Paweł
Roszczyk

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Zarządzający

Przez ostatnie 16 lat był związany z bankowością inwestycyjną, gdzie zajmował się doradztwem w obszarze pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw, wprowadzania spółek polskich i zagranicznych do notowań na GPW oraz transakcji fuzji i przejęć. Pracował w Domu Maklerskim CDM Pekao S.A., a po nabyciu przez Grupę UniCredit niemieckiego banku HVB, w UniCredit CAIB Poland S.A., na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w Pionie Bankowości Inwestycyjnej.

Pracował dla akcjonariuszy i zarządów wiodących w swoich branżach spółek, m.in. takich jak: Netia, Globe Trade Centre, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec, Adamed. Doradzał w procesach prywatyzacji, m.in. Banku Pekao, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Tauron Polska Energia oraz Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Magdalena Tomaszewska

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Operacji Biznesowych

Absolwentka farmacji na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz studiów MBA w International School of Management w Warszawie (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego). Posiada specjalizację pierwszego stopnia z analityki klinicznej. Z branżą farmaceutyczną związana od ponad 25 lat. Doświadczenie zdobywała w Polsce i za granicą. Pracowała w globalnych firmach farmaceutycznych, zarówno w segmencie leków innowacyjnych jak i generycznych.

W trakcie swojej kariery ukończyła szereg programów szkoleniowych w Europie i USA – w zakresie zarządzania, planowania strategicznego oraz finansów.

W latach 2005-2010 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego Ratiopharm w Polsce. W okresie 2010-2017 związana była z Glenmark Pharmaceuticals, gdzie pracowała w strukturach międzynarodowych, początkowo zarządzając działaniami firmy na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej, a następnie - całej Europy, Rosji, CIS, Azji i Ameryki Południowej. Po powrocie do Polski, w 2017 roku związała się z PGF SA jako Prezes Zarządu i CEO spółki.

W Adamed Pharma od 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Operacji Biznesowych. Jest współodpowiedzialna za kształtowanie i realizację globalnej strategii Adamed oraz za skuteczną adaptację Firmy do zmieniającego się otoczenia. Zarządza m.in. obszarami marketingu, sprzedaży, dystrybucji – w Polsce i na rynkach międzynarodowych.

 

Tomasz
Krzak

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

Ukończył prestiżowy program Senior Executive Programme skierowany do Członków Zarządu w London Business School. Wiedzę z zakresu HR zdobywał podczas studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o kierunku Dziennikarstwo, a także posiadaczem tytułu magistra Prawa na Uniwersytecie Śląskim.

Posiada ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zdobyte w polskich i międzynarodowych organizacjach. Swoją odpowiedzialnością obejmował m.in. Polskę, rynki Europy Wschodniej, jak również kraje bałtyckie. Karierę zawodową w obszarze HR rozpoczął w Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A., gdzie w 2003 roku wspólnie z zarządem wprowadzał spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych. W latach 2005 – 2011 jako Dyrektor Personalny był odpowiedzialny za zarządzanie procesem zmian oraz relacje z partnerem społecznym w międzynarodowym koncernie farmaceutycznym Fresenius Kabi. Następnie do 2013 roku pracował w Grupie L’OREAL na stanowisku Dyrektora Personalnego.

W Adamed Pharma od początku 2014 roku pełni funkcję dyrektora odpowiedzialnego za sektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od kilku lat tworzy strategię rozwoju Adamed, uczestniczy w opracowywaniu globalnych planów strategicznych i operacyjnych w ramach odpowiedzialności obszarowej. Z powodzeniem buduje angażujące środowisko pracy, a także kreuje kulturę organizacyjną opartą o wartości firmowe i founder`s mentality. Odpowiada za powstawanie i wdrażanie przejrzystych procesów obejmujących wszystkie kluczowe dla organizacji działania.

Od stycznia 2017 roku pełni funkcję Członka Zarządu Adamed Pharma S.A.

 

Dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Operacyjny

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Stypendysta rządu brytyjskiego z zakresu Planowania i Analizy Projektów na Uniwersytecie Bradford. Autor wielu publikacji i prezentacji z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. Związany z branżą farmaceutyczną od 2003 roku.

W swojej karierze prowadził projekty analityczne, szkoleniowe i wdrożeniowe we współpracy z licznymi podmiotami sektorów farmaceutycznego, logistyki, automotive oraz usług. Z Adamed związany od 2009 roku, gdzie odpowiada za rozwój i bieżące funkcjonowanie szeroko pojętego łańcucha dostaw, w tym produkcji, jakości, logistyki, technologii.

 

Tomasz
Podgórski

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Finansowy

Ukończył Szkołę Główną Handlową, gdzie ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Jest również absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiadaczem Undergraduate Diploma Uniwersytetu Cambridge w dziedzinie prawa angielskiego i unijnego.

Przez 12 lat był związany z wiodącymi bankami inwestycyjnymi, takimi jak: Rothschild, BNP Paribas i UniCredit CAIB, gdzie zajmował się transakcjami typu M&A w obszarze ochrony zdrowia, farmacji i dóbr konsumpcyjnych. Jako Dyrektor Finansowy firmy Adamed jest odpowiedzialny za: kształtowanie i realizację strategii finansowej i międzynarodowej oraz efektywne zarządzanie podległymi obszarami, takimi jak: Kontroling, Zarządzanie Płynnością, Księgowość, Zakupy i Inwestycje, IT oraz kwestie podatkowe działalności farmaceutycznej.