Zespół Zarządzający Adamed Pharma S.A.

Zespół Zarządzający Adamed Pharma S.A.

Paweł
Roszczyk

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii oraz Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie – Instytut Ekonomii i Prawa Handlowego. Przed dołączeniem do firmy Adamed doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych.

W latach 1997 – 2008 pracował w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery od Analityka poprzez Kierownika Projektu w Zespole Przygotowania Emisji, Kierownika Zespołu Przygotowania Emisji, aż po stanowisko Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych. 

Od 2008 r. pracował w UniCredit CAIB Poland S.A., początkowo na stanowisku Dyrektora Wykonawczego w Pionie Bankowości Inwestycyjnej obszaru Rynków Kapitałowych i Bankowości Inwestycyjnej (Markets & Investment Banking), a następnie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w Pionie Bankowości Inwestycyjnej obszaru Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy UniCredit (Corporate & Investement Banking).

Pracował dla akcjonariuszy i zarządów wiodących w swoich branżach spółek, m.in. takich jak: Netia, Globe Trade Centre, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec, Adamed. Doradzał w procesach prywatyzacji, m.in. Banku Pekao, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Tauron Polska Energia oraz Polskiej Grupy Energetycznej.

W Adamed Pharma od 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego. Jest współodpowiedzialny za tworzenie strategii oraz nadzór nad jej realizacją, nadzór nad kluczowymi projektami i współudział w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych oraz ich finansowanie.

Tomasz
Krzak

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Rozwoju Ludzi, Kultury i Organizacji

Ukończył prestiżowy program Senior Executive Programme skierowany do Członków Zarządu w London Business School. Wiedzę z zakresu HR zdobywał podczas studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o kierunku Dziennikarstwo,

a także posiadaczem tytułu magistra Prawa na Uniwersytecie Śląskim. Posiada ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zdobyte w polskich i międzynarodowych organizacjach. Swoją odpowiedzialnością obejmował m.in. Polskę, rynki Europy Wschodniej, jak również kraje bałtyckie. Karierę zawodową w obszarze HR rozpoczął w Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A., gdzie w 2003 roku wspólnie z zarządem wprowadzał spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych. W latach 2005 – 2011 jako Dyrektor Personalny był odpowiedzialny za zarządzanie procesem zmian oraz relacje z partnerem społecznym w międzynarodowym koncernie farmaceutycznym Fresenius Kabi. Następnie do 2013 roku pracował w Grupie L’OREAL na stanowisku Dyrektora Personalnego.

W Adamed Pharma od początku 2014 roku pełni funkcję dyrektora odpowiedzialnego za sektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od kilku lat tworzy strategię rozwoju Adamed, uczestniczy w opracowywaniu globalnych planów strategicznych i operacyjnych w ramach odpowiedzialności obszarowej. Z powodzeniem buduje angażujące środowisko pracy, a także kreuje kulturę organizacyjną opartą o wartości firmowe i founder's mentality. Odpowiada za powstawanie i wdrażanie przejrzystych procesów obejmujących wszystkie kluczowe dla organizacji działania.

Od stycznia 2017 roku pełni funkcję Członka Zarządu Adamed Pharma S.A.

 

Sylwia
Berdzik-Kalarus

Członek Zarządu Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor ds. Operacji Komercyjnych
i Rozwoju Biznesu

Absolwentka Wydziału Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z I pierwszym stopniem specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Z branżą farmaceutyczną związana od ponad 15 lat. Doświadczenie zdobywała zarówno w firmach oryginalnych, jak i generycznych (Servier, Ipsen, Adamed, Egis) począwszy od obszaru sprzedaży,

następnie marketingu operacyjnego czy rozwoju biznesu.

Z firmą Adamed jest związana od 2013 roku. Początkowo tworzyła struktury Marketingu Strategicznego, a od 2016 roku przejęła odpowiedzialność za cały Dział Rozwoju Biznesu i Zarządzania Portfelem Produktowym Adamed. Od marca 2021 roku jako Dyrektor ds. Operacji Komercyjnych i Rozwoju Biznesu zarządza również obszarem operacji komercyjnych, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Jest współodpowiedzialna za kształtowanie i realizację globalnej strategii Adamed, w tym m.in. za kreowanie pipeline oraz za skuteczną adaptację Firmy do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Zarządza m.in. obszarami marketingu operacyjnego, marketingu strategicznego, sprzedaży, dystrybucji – w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Zakres jej kompetencji obejmuje także kierowanie Departamentem Innowacyjnym, w tym koordynację i kreowanie strategii rozwoju oraz komercjalizację molekuł innowacyjnych w obszarze CNS, onkologii oraz diabetologii.

 

Dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Operacyjny
 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Stypendysta rządu brytyjskiego z zakresu Planowania i Analizy Projektów na Uniwersytecie Bradford (2005). W latach 2000-2009 wykładowca akademicki m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Doświadczony menedżer, związany z branżą farmaceutyczną od 2003 roku. W latach 2006-2008 Dyrektor Zarządzający Polish-German Research Associaction (EEIG). Od 2017 roku zasiada w Board Of Directors firmy Davipharm. W latach 2018-2020 Członek Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego.

Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw w farmacji oraz raportu: „Zarządzanie łańcuchami dostaw w sektorze farmaceutycznym w Polsce w 2008 roku”, opublikowanym przez PMR Institute. W swojej karierze prowadził projekty analityczne, szkoleniowe i wdrożeniowe w sektorze farmaceutycznym, FMCG, logistycznym, usługowym. 

Z Adamedem związany od 2009 roku. Od 2013 roku pełni funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Operacyjnego. Odpowiada za współtworzenie oraz realizację strategii rozwoju szeroko pojętego łańcucha dostaw, w tym produkcji, jakości, logistyki, technologii.

 

Anna
Terlecka

 

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Badań i Rozwoju

Absolwentka kierunku Biotechnologia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej.
Posiada dyplom Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku w zakresie Business Management oraz Project Management.

Od 20 lat związana z obszarem badawczo-rozwojowym. W latach 2002-2014 pracowała w ZF Polpharma S.A., między innymi na stanowiskach Koordynatora Zespołu Projektowego R&D, Kierownika Projektów w Departamencie Rejestracji oraz Szefa Działu Rozwoju Analizy Farmaceutycznej. W tym okresie kierowała zarówno krajowymi jak i globalnymi inicjatywami m.in. harmonizacją dokumentacji rejestracyjnej produktów WZF Polfa Warszawa, czy wprowadzaniem europejskich standardów R&D w największej lokalnej fabryce leków w Kazachstanie.

Związana z Adamed Pharma od 2015 roku. Początkowo pełniła funkcję Dyrektora Pionu Generycznego. Od 2018 roku objęła stanowisko Dyrektora Badań i Rozwoju. Jest współodpowiedzialna za kształtowanie oraz realizację strategii w obszarze R&D, w tym rozwijanie portfolio produktów Firmy, poprzez zarządzanie pełnym zakresem projektów badawczo-rozwojowych, od idei do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na ponad 70 rynkach świata. Zakres jej odpowiedzialności obejmuje zarządzanie pracą laboratoriów rozwojowych (analityczne, syntezy organicznej, preformulacyjne, formulacyjne), obszaru produkcji pilotażowej R&D, zespołami kierującymi badaniami klinicznymi prowadzonymi przez Adamed, oraz departamentem rejestracji i bezpieczeństwa farmakoterapii.

Od kwietnia 2022 r. pełni funkcję Członka Zarządu Adamed Pharma S.A.

 

Grzegorz
Chełmicki

 

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor ds. Finansowych

Ukończył edukację menedżerską w London Business School. Jest także absolwentem studiów ACCA oraz programu MBA na Politechnice Warszawskiej, realizowanego we współpracy z London Business School, HEC Paris & Norwegian School of Economics.
Związany z Adamed od 2023 roku. Przed dołączeniem do firmy, pełnił rolę Dyrektora

finansowego operacji biznesowych w Grupie Polpharma, obejmując także role członka w strukturach Zarządu oraz Rady Nadzorczej firmy. Odpowiadał za budowę i rozwój całej funkcji finansów operacji biznesowych w Polpharmie. W tym czasie pełnił również rolę Wiceprezesa ds. finansowych w Polfie Lublin, Członka Rady Nadzorczej Herbapolu Lublin oraz Naukowej Fundacji Polpharmy. Ponadto, w trakcie swojej kariery zawodowej, pracował jako doradca w Belvedere Group oraz SenseMedConcept, odpowiadając za wdrożenie systemów, ustalanie standardów raportowania oraz kokpitów menedżerskich.

W Adamed Pharma, jest odpowiedzialny za Obszar Finansowy, w tym kształtowanie i wdrażanie strategii finansowej dla całej organizacji. Wspólnie z Zespołem Zarządzającym oraz Radą Nadzorczą buduje i wdraża strategię rozwoju Adamed w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Katarzyna
Dubno

 

Dyrektor ds. Relacji
Zewnętrznych, ESG i
 Ekonomiki Zdrowia

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, studiów podyplomowych we Francuskim Instytucie Zarządzania oraz Strategic Leadership Academy w ICAN Institute.
Z Adamed Pharma związana od 2010 roku. Odpowiada za globalne działania firmy w obszarze: Public Relations, Public Affairs, ESG a także

opracowanie i realizację strategii refundacji produktów Adamed Pharma.

Współtwórczyni i Członek Zarządu Fundacji Adamed, której flagowym programem jest ADAMED SmartUP, program dla młodzieży uzdolnionej w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego „Krajowi Producenci Leków”. W Polskiej Radzie Biznesu pełnomocnik zarządu ds. promocji przedsiębiorczości. Członek Rady Konsultacyjnej ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Członek Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2023 r. wybrana przez „Rynek Zdrowia” jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w systemie ochrony zdrowia w Polsce.

 

Dr n. ekon. Karolina
Czekaj

Dyrektor ds. Finansów
Korporacyjnych i Nadzoru Właścicielskiego
 

Absolwentka kierunku Finansów Korporacyjnych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Swoją karierę rozpoczynała w instytucjach finansowych rynku kapitałowego, zdobywając doświadczenie w bankowości inwestycyjnej

i funduszach inwestycyjnych.

Ukończyła prestiżowy program skierowany do najwyżej kadry menadżerskiej - Transition to General Manager na INSEAD, uznanej za najlepszą szkołę biznesową na świecie.

Z firmą Adamed związana jest od 2013 roku, gdzie przez kilka lat była odpowiedzialna za płynność finansową, politykę zarządzania kapitałem obrotowym oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finansowanie rozwoju. Obecnie odpowiada za finanse, podatki i inwestycje kapitałowe na poziomie korporacyjnym. W obszarze jej obowiązków znajduje się również nadzór właścicielski. Jest zaangażowana w projekt Adamed Venture Capital realizowany w ramach spółki Adamed Technology koncentrujący się przede wszystkim na wsparciu przedsięwzięć start-up’owych z obszaru medycyny i ochrony zdrowia. Pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w firmie drEryk SA oraz Członka Rady Nadzorczej Innergy Sp. z o.o.

 

Filip
Filipczuk

 

Dyrektor ds. Technologii

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach Informatyka oraz Matematyka. Ukończył również studia podyplomowe z Finansowości Zarządczej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. Posiada liczne kursy z dziedziny budowania i transformacji organizacji oraz tworzenia strategii biznesowych opartych

o technologie, które zdobywał w London Business School oraz MIT.

Od 20 lat zajmuje się obszarem szeroko rozumianego IT oraz Digital w organizacjach z branży FMCG oraz Healthcare. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako konsultant i developer systemów ERP, gdzie wspierał partnerów biznesowych w optymalizacji procesów i tworzeniu adekwatnych rozwiązań technologicznych. Pozwoliło mu to na zgromadzenie odpowiedniej wiedzy, którą przez ostatnie 15 lat wykorzystuje w budowaniu i realizowaniu strategii firm z wykorzystaniem technologii.

Jego zawodową pasją jest tworzenie organizacji technologicznych, które funkcjonują jako strategiczny partner biznesowy, a nie jedynie jako dostawca usług informatycznych. Jako CIO i Dyrektor IT z sukcesem przeprowadził transformacje IT i tworzył organizacje Agile w firmach takich jak: Reckitt Benckiser, Roche oraz przez ostatnie lata Boston Scientific, gdzie odpowiadał za zespoły globalne oraz regionalne.

W Adamed Pharma odpowiada za zarządzanie Obszarem Technologicznym ICT. Wspólnie z Zespołem Zarządzającym oraz Radą Nadzorczą zaangażowany jest w budowanie i wdrażanie strategii rozwoju Adamed w Polsce i na rynkach zagranicznych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.