Zarząd

Paweł
Roszczyk

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii oraz Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie – Instytut Ekonomii i Prawa Handlowego. Przed dołączeniem do firmy Adamed doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach finansowych.

W latach 1997 – 2008 pracował w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery od Analityka poprzez Kierownika Projektu w Zespole Przygotowania Emisji, Kierownika Zespołu Przygotowania Emisji, aż po stanowisko Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych. 

Od 2008 r. pracował w UniCredit CAIB Poland S.A., początkowo na stanowisku Dyrektora Wykonawczego w Pionie Bankowości Inwestycyjnej obszaru Rynków Kapitałowych i Bankowości Inwestycyjnej (Markets & Investment Banking), a następnie na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w Pionie Bankowości Inwestycyjnej obszaru Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Grupy UniCredit (Corporate & Investement Banking).

Pracował dla akcjonariuszy i zarządów wiodących w swoich branżach spółek, m.in. takich jak: Netia, Globe Trade Centre, TVN, Cyfrowy Polsat, Dom Development, Mercor, Ferro, Tracktec, Adamed. Doradzał w procesach prywatyzacji, m.in. Banku Pekao, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Tauron Polska Energia oraz Polskiej Grupy Energetycznej.

W Adamed Pharma od 2012 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego. Jest współodpowiedzialny za tworzenie strategii oraz nadzór nad jej realizacją, nadzór nad kluczowymi projektami i współudział w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych oraz ich finansowanie.

Tomasz
Krzak

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

Ukończył prestiżowy program Senior Executive Programme skierowany do Członków Zarządu w London Business School. Wiedzę z zakresu HR zdobywał podczas studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie o kierunku Dziennikarstwo,

a także posiadaczem tytułu magistra Prawa na Uniwersytecie Śląskim. Posiada ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zdobyte w polskich i międzynarodowych organizacjach. Swoją odpowiedzialnością obejmował m.in. Polskę, rynki Europy Wschodniej, jak również kraje bałtyckie. Karierę zawodową w obszarze HR rozpoczął w Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A., gdzie w 2003 roku wspólnie z zarządem wprowadzał spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych. W latach 2005 – 2011 jako Dyrektor Personalny był odpowiedzialny za zarządzanie procesem zmian oraz relacje z partnerem społecznym w międzynarodowym koncernie farmaceutycznym Fresenius Kabi. Następnie do 2013 roku pracował w Grupie L’OREAL na stanowisku Dyrektora Personalnego.

W Adamed Pharma od początku 2014 roku pełni funkcję dyrektora odpowiedzialnego za sektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od kilku lat tworzy strategię rozwoju Adamed, uczestniczy w opracowywaniu globalnych planów strategicznych i operacyjnych w ramach odpowiedzialności obszarowej. Z powodzeniem buduje angażujące środowisko pracy, a także kreuje kulturę organizacyjną opartą o wartości firmowe i founder`s mentality. Odpowiada za powstawanie i wdrażanie przejrzystych procesów obejmujących wszystkie kluczowe dla organizacji działania.

Od stycznia 2017 roku pełni funkcję Członka Zarządu Adamed Pharma S.A.

 

Sylwia
Berdzik-Kalarus

Członek Zarządu Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor ds. Operacji Komercyjnych
i Rozwoju Biznesu

Absolwentka Wydziału Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z I pierwszym stopniem specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Z branżą farmaceutyczną związana od ponad 15 lat. Doświadczenie zdobywała zarówno w firmach oryginalnych, jak i generycznych (Servier, Ipsen, Adamed, Egis) począwszy od obszaru sprzedaży,

następnie marketingu operacyjnego czy rozwoju biznesu.

Z firmą Adamed jest związana od 2013 roku. Początkowo tworzyła struktury Marketingu Strategicznego, a od 2016 roku przejęła odpowiedzialność za cały Dział Rozwoju Biznesu i Zarządzania Portfelem Produktowym Adamed. Od marca 2021 roku jako Dyrektor ds. Operacji Komercyjnych i Rozwoju Biznesu zarządza również obszarem operacji komercyjnych, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Jest współodpowiedzialna za kształtowanie i realizację globalnej strategii Adamed, w tym m.in. za kreowanie pipeline oraz za skuteczną adaptację Firmy do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Zarządza m.in. obszarami marketingu operacyjnego, marketingu strategicznego, sprzedaży, dystrybucji – w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Zakres jej kompetencji obejmuje także kierowanie Departamentem Innowacyjnym, w tym koordynację i kreowanie strategii rozwoju oraz komercjalizację molekuł innowacyjnych w obszarze CNS, onkologii oraz diabetologii.

 

Dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Operacyjny
 

 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Stypendysta rządu brytyjskiego z zakresu Planowania i Analizy Projektów na Uniwersytecie Bradford (2005). W latach 2000-2009 wykładowca akademicki m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Doświadczony menedżer, związany z branżą farmaceutyczną od 2003 roku. W latach 2006-2008 Dyrektor Zarządzający Polish-German Research Associaction (EEIG). Od 2017 roku zasiada w Board Of Directors firmy Davipharm. W latach 2018-2020 Członek Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego.

Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących zarządzania łańcuchem dostaw w farmacji oraz raportu: „Zarządzanie łańcuchami dostaw w sektorze farmaceutycznym w Polsce w 2008 roku”, opublikowanym przez PMR Institute. W swojej karierze prowadził projekty analityczne, szkoleniowe i wdrożeniowe w sektorze farmaceutycznym, FMCG, logistycznym, usługowym. 

Z Adamedem związany od 2009 roku. Od 2013 roku pełni funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Operacyjnego. Odpowiada za współtworzenie oraz realizację strategii rozwoju szeroko pojętego łańcucha dostaw, w tym produkcji, jakości, logistyki, technologii.

 

Tomasz
Podgórski

 

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor Finansowy

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również kierunek Prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz jest posiadaczem Undergraduate Diploma Uniwersytetu Cambridge w dziedzinie prawa angielskiego i unijnego. Obecnie realizuje program Global Executive MBA w INSEAD.

W latach 2006-2017 związany z wiodącymi bankami inwestycyjnymi, takimi jak: BNP Paribas (2006), Rothschild (2007-2008) i UniCredit (2008-2015 w Warszawie, 2015-2017 w Wiedniu) gdzie zajmował się transakcjami typu M&A w obszarze ochrony zdrowia, farmacji i dóbr konsumpcyjnych.

W Adamed Pharma od 2017 roku. Jako Dyrektor Finansowy jest współodpowiedzialny za kształtowanie i realizację strategii finansowej i międzynarodowej, wdrażanie narzędzi technologicznych, w tym wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań chmurowych oraz efektywne zarządzanie Obszarem Finansowym obejmującym: Kontroling, Zarządzanie Płynnością, Księgowość, Zakupy, IT oraz Zarządzanie Danymi.

 

Marcin
Celejewski

 

Członek Zarządu
Adamed Pharma S.A.,
Dyrektor ds. Nowatorskich Projektów Biznesowych

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalizując się w zarządzaniu strategicznym. Zdobywał doświadczenie w Polsce oraz za granicą, zasiadając w zarządach oraz pełniąc wysokie funkcje kierownicze w takich firmach jak: PLL LOT, PKP Intercity, Koleje Ukraińskie,

Qatar Airways, Kenya Airways, czy Fiege GmbH. Odpowiadał za tworzenie oraz wdrożenie nowatorskich strategii rozwoju, mających na celu osiągnięcie przełomowych zmian w wynikach i rynkowym postrzeganiu firm działających na dynamicznych i bardzo konkurencyjnych rynkach. Do kluczowych dokonań zespołów, którymi zarządzał zaliczyć można między innymi: uruchomienie nowego podmiotu Qatar Executive w 2010 roku, zmianę strategii handlowej i cenowej Fiege Polska w 2012 roku, wdrożenie zmian klienckich, jakościowych, finansowych oraz wizerunkowych w PKP Intercity – uwieńczonych wjazdem pociągów Pendolino w 2015 roku, finalizację i doprowadzenie do rozpoczęcia wdrożenia strategii ekspansji LOT w 2016 roku, czy opracowanie strategii rewolucji klienckiej i digitalizacji w Kolejach Ukraińskich w 2020 roku.

W Adamed Pharma od grudnia 2020 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Nowatorskich Projektów Biznesowych. Do jego zadań należy wyszukiwanie i ewaluacja projektów, które będą wspierać realizację strategii Adamed.