Innowacja to zawsze praca zespołowa

Znajdź ofertę pracy dla siebie

Zobacz aktualne oferty pracy

Rozwijaj się w innowacyjnym otoczeniu

 

Jesteśmy w czołówce firm farmaceutycznych na polskim rynku. Stawiamy na dynamiczny rozwój i inwestujemy w innowacje.

Dajemy szerokie możliwości rozwoju naszym Współpracownikom
Zapewniamy naszym Współpracownikom dostęp do nowoczesnych technologii i sprzętu
Oferujemy atrakcyjny system wynagrodzeń oparty
na badaniach rynkowych
Zapewniamy bogaty pakiet benefitów

 

 

W naszej codziennej pracy kierujemy się wartościami takimi jak otwartość, innowacyjność, jakość, wzajemny szacunek, doskonałość operacyjna oraz elastyczność i szybkość działania.

Historie naszych Współpracowników

Obszary działalności

Badania i rozwój
Produkcja
Jakość
Inżynieria i utrzymanie ruchu
Logistyka
Sprzedaż i marketing
HR
Finanse
IT
Rozwój biznesu
Obsługa prawna i compliance
Zakupy
Badania i rozwój

W realizację projektów badawczo-rozwojowych w Adamed są zaangażowane działy: Zarządzania Projektami, Preformulacji, Analityki, Formulacji i Technologii, Syntezy Organicznej oraz działy Rejestracji i Badań Klinicznych.

W nowoczesnych laboratoriach badawczych pracują wykwalifikowani, doświadczeni i posiadający wszechstronną wiedzę specjaliści w dziedzinie chemii, farmacji oraz biotechnologii, wielu z nich posiada tytuł naukowy doktora. 

Dołącz do nas!

 • Posiadamy wysokiej klasy sprzęt i zaplecze laboratoryjne
 • Od 1996 r. firma przeznaczyła 2,1 mld zł na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową
Produkcja

Adamed w Polsce posiada zakłady produkcyjne w Pabianicach oraz Ksawerowie. W wytwórniach funkcjonują obszary wytwarzania i pakowania.

Nowoczesne maszyny, linie produkcyjne oraz uzyskany certyfikat GMP w obszarze produkcji sprawiają, że warunki pracy są na najwyższym poziomie. Do współpracy zapraszamy każdego, kto chciałby brać udział w procesie produkcji leków, w systemie zmianowym.

Dołącz do nas!

 • Produkujemy 2,5 mld tabletek i 64 mln opakowań leków rocznie
 • Łącznie posiadamy trzy zakłady produkcyjne: w Pabianicach, Ksawerowie i Wietnamie
Jakość

Pion Jakości w Adamed to Zapewnienie Jakości oraz Kontrola Jakości. Nasi specjaliści z tych obszarów pracują nad bezpieczeństwem procesów i produktów Adamed.

Pracują tutaj osoby z wykształceniem chemicznym, biotechnologicznym i pokrewnym. Zapraszamy wszystkich z pasją do pracy w laboratorium lub operacyjnej pracy w obszarze.

Dołącz do nas!

 • Pracujemy zgodnie ze standardem wytwarzania GMP
 • Nasze laboratoria wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę
Inżynieria i utrzymanie ruchu

Dział Utrzymania Ruchu czuwa nad sprawnością parku maszynowego i zapewnia ciągłość procesu produkcji. Nasi Automatycy i Inżynierowie to eksperci, którzy chętnie dzielą się wiedzą.

Dołącz do nas!

 • Posiadamy 7 linii produkcyjnych na których produkujemy i pakujemy nasze leki
 • Dbamy o ciągłe doskonalenie naszych procesów poprzez Program Kaizen.
Logistyka

Logistyka w Adamed to nie tylko w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania, ale i obszar zarządzania łańcuchem dostaw.

Nasi Specjaliści w tym obszarze mają wykształcenie logistyczne lub inżynieryjne. Dołącz do nas jeśli problem solving to Twoja pasja.

Dołącz do nas!

 • Nasz w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania pozwala na komfortową pracę
 • Posiadamy kilka własnych magazynów w Pabianicach i Ksawerowie.
Sprzedaż i marketing

Zespoły sprzedaży i marketingu dążą do realizacji wspólnego celu – efektywnego promowania produktów firmy Adamed i osiągania wysokich wyników sprzedażowych.

Pracują w nich osoby kreatywne, które dążą do odnalezienia innowacyjnych rozwiązań w celu zaspokojenia potrzeb klienta.

Dołącz do nas!

 • Posiadamy unikalne narzędzia sprzedażowe oraz zaufanie wielu lekarzy w Polsce
 • Nasze portfolio produktów składa się z ponad 500 produktów z 19 różnych obszarów terapeutycznych
HR

Adamed to ludzie, dlatego tak ważne dla naszego Działu HR są wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej oraz budowanie efektywnych i współpracujących zespołów.

W skład obszaru HR wchodzą zespoły: HRBP, rekrutacji, wynagrodzeń i benefitów, administracji personalnej, szkoleń i rozwoju oraz kadr i płac. Członkowie tych zespołów na co dzień współpracują z biznesem zapewniając mu należne wsparcie i inspirując do rozwijania siebie oraz innych.

Dołącz do nas!

 • Jesteśmy w Adamed partnerem biorącym udział we wszystkich strategicznych decyzjach firmy
 • Realizujemy różnorodne, międzydziałowe projekty, które mają wpływ na całą organizację.
Finanse

Obszar finansowy w Adamed jest bardzo rozbudowany i zajmuje się planowaniem, kontrolą i monitorowaniem wszystkich działań z zakresu finansów w firmie. W jego skład wchodzą: zespół Podatków, Księgowości, Kontroling komercyjny, finansowy oraz produkcyjny.

Większość osób z tego obszaru posiada odpowiednie wykształcenie finansowe, rachunkowe, prawne lub księgowe.

Dołącz do nas!

 • Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia Business Intelligence do analizy i prezentowania informacji zarządczej
 • Realizujemy ambitną strategię finansową firmy
IT

Zespół IT w Adamed Pharma tworzą eksperci z poszczególnych dziedzin informatyki, którzy na co dzień dbają o to aby wdrożone rozwiązania były nieprzerwanie dostępne dla ich użytkowników. Poza utrzymaniem wdrożonych rozwiązań, zespół IT planuje i wdraża nowe rozwiązania o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym wykorzystując przy tym najnowsze możliwości technologiczne. Cały obszar IT składa się z kilku Grup Usługowych i zaliczamy do nich: Systemy ERP, Systemy Biznesowe, Systemy PLM, IT Operations oraz IT Service Desk.

Dołącz do nas!

 • Pracujemy w strukturze macierzowej, ukierunkowanej na usługi oraz tzw. CustomerExperience
 • Jesteśmy architektami nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań, które wspierają międzynarodowy rozwój firmy
Rozwój biznesu

Rozwój Biznesu opracowuje koncepcję na nowe pomysły dla produktów leczniczych z wartością dodaną, które później rozwijane są przez Dział R&D z myślą zarówno o rynku polskim jak i rynkach zagranicznych. Ten Dział sprzedaje także licencje na dossier produktów Adamed zewnętrznym kontrahentom przez co jesteśmy obecni już na ok. 70 rynkach farmaceutycznych całego świata. Jeśli z uzasadnionych biznesowo względów nie możemy sami rozwinąć produktu, jesteśmy w stanie zakupić licencję na takie dossier zgodnie z wewnętrznymi potrzebami organizacji. W tym zakresie współpracujemy z firmami nie tylko z Europy ale także z największymi graczami z Azji, Ameryki a nawet Afryki.

Dołącz do nas!

 • Dzięki najwyższym standardom UE panującym w firmie Adamed nasze produkty są obecnie na 70 rynkach świata;
 • Rozwijamy nie tylko produkty generyczne z wartością dodana, ale również pracujemy nad rozwojem molekuł innowacyjnych.
Obsługa prawna i compliance

Dział Prawny w Adamed odpowiada za zapewnianie bezpieczeństwa prawnego organizacji oraz ograniczania ryzyk prawnych w zakresie funkcjonowania firmy.

Zespół ds. Compliance zajmuje się przede wszystkim monitorowaniem przestrzegania zasad właściwego postępowania w obszarach ryzyka charakterystycznych dla branży farmaceutycznej. Jego zadaniem jest również prowadzenie szkoleń oraz promowanie kultury etycznej w organizacji.

Dołącz do nas!

 • Realizujemy ambitne zadania wykorzystując do tego wiedzę z zakresu prawa farmaceutycznego, cywilnego, handlowego, pracy i międzynarodowego
 • Wdrożyliśmy w naszej firmie kodeks etyczny w celu budowania organizacji uczciwej i godnej zaufania
Zakupy

Adamed posiada rozbudowany zespół zakupowy, aby zapewnić jak najbardziej optymalne kosztowo i handlowo warunki nabywania towarów i usług.

Skupiamy się na tym, aby wszelkie wprowadzane zmiany, upraszczały procesy i skracały czas zakupu. Zakupy w naszej firmie dzielą się na cztery główne piony kategorii, m.in.: Produkcja, Rozwój, Marketing, Zakupy Ogólne i każdy z nich daje możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach.

Dołącz do nas!

 • Pracujemy w dynamicznym środowisku oraz uczestniczymy w kluczowych dla organizacji projektach
 • Pracujemy aby być najbardziej nowoczesną i innowacyjną organizację zakupową w Polsce
Jak się pracuje w Adamed

Wspieramy Współpracowników w poszerzaniu kompetencji i realizacji planów zawodowych

Adamed oczami Współpracowników

Adamed oczami Współpracowników

Staże dla studentów i młodych absolwentów