Startupy

Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań

Od 2015 roku w firmie Adamed aktywnie działa specjalny zespół do współpracy ze środowiskiem młodych firm technologicznych – Adamed Technology.

 

Poza działaniami dotyczącymi finansowania udziałowego, jego zadaniem jest wspomaganie startupów przy stawianiu pierwszych kroków w tworzeniu nowych produktów, usług oraz rozwijaniu działalności komercyjnej. 

Kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach rozwoju biznesu

 

Uczestniczymy w szeregu programów akceleracyjnych dla początkujących firm technologicznych, przyjmując rolę partnera wspierającego projekty z szeroko rozumianego obszaru ochrony zdrowia. Startupom w takich przedsięwzięciach oferujemy m.in:

Mentorów i ekspertów z wiedzą dziedzinową z zakresu medycyny, farmacji, biotechnologii, chemii medycznej, biologii oraz prawa własności przemysłowej

Dostęp do unikatowej infrastruktury laboratoryjnej pozwalającej na produkcję i badanie nowych molekuł aż po zaawansowane modele zwierzęce

Dane rynkowe, weryfikację
modelu biznesowego, wsparcie w tworzeniu strategii sprzedażowej, konsultacje z liderami opinii w wybranych dziedzinach medycyny

Inwestycje w wybrane zespoły
i ich technologie.

Patronujemy także konkursom dla startupów służącym wyróżnieniu i promocji najlepszych z nich. Uczestniczyliśmy w projektach Orzeł Innowacji Startup, CEE Startup Challange, CEE Scaleup Challenge, MedTrends - Top Trends, Startup Challenge w ramach European Startup Days czy Start-Up-Med towarzyszącego Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych.

Dodatkowo, w latach 2020-2022 dołączyliśmy się m.in. do programów takich jak: MedBiz Innovations, Science Startup czy SmartUp Lab 2022.

Programy akceleracyjne

Współpracujemy z Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej prowadzącą akcelerator MIT Enterprise Forum CEE będący częścią globalnej sieci MIT Enterprise Forum, afiliowanej z najlepszą na świecie uczelnią technologiczną - Massachusetts Institute of Technology. Celem programu jest wsparcie rozwoju najbardziej innowacyjnych startupów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą i zasobami czołowych przedsiębiorstw oraz doświadczeniem polskich i międzynarodowych mentorów. Adamed jest partnerem programu od pierwszej edycji.

Adamed wspierał przez 3 edycje program Waw.ac, Warszawski Akcelerator Technologiczny – inicjatywę skupiającą się na przyspieszaniu rozwoju zespołów wywodzących się z ośrodków naukowych, których kluczowym aktywem są wyniki prac badawczych. Angażowaliśmy się także w akcelerator Startup HUB dla młodych firm z regionu CEE, program pre-akceleracyjny dla naukowców Alfa.ac oraz Akademię BioMed PFR, projekt edukacyjny dla innowacyjnych spółek farmaceutycznych i medycznych. W 2019 roku włączyliśmy się w inicjatywę Sieć Mentorów PFR łączącą startupy z ekspertami z różnych dziedzin.

Pomagaliśmy rozwinąć szereg firm pracujących nad bardzo zróżnicowanymi technologiami m.in. igłą do biopsji stercza ze specjalną powłoką ograniczającą ryzyko infekcji, implantem emitującym zmienne pole elektryczne o przyszłym zastosowaniu w leczeniu najbardziej złośliwych nowotworów mózgu, wyrobem medycznym; wspierającym terapię zapalenia prostaty, opartym na technologii blockchain rozwiązaniem promującym krwiodawstwo czy nowym lekiem do stosowania w nieswoistym zapaleniu jelit wykorzystującym nanonośniki.

Programy akceleracyjne ze wsparciem Adamed