Badania

Stawiamy na innowacyjność

Naszą główną ambicją jest poszukiwanie nowych skutecznych i bezpiecznych terapii dla pacjentów na całym świecie oraz innowacyjność oparta na wiedzy.

Innowacja w Adamed to nie tylko poszukiwanie oryginalnych leków, ale także proces polegający na udoskonalaniu istniejących produktów, aby były produkowane w bardziej wydajny sposób, miały udoskonaloną formułę czy nową formę podania, jak np. tabletki do żucia czy przypoliczkowe. Obecnie w portfelu leków będących w fazie rozwoju jest kilkadziesiąt molekuł. Znaczna część z nich to leki z tzw. wartością dodaną.
 

Tworzymy konsorcja naukowo- badawcze we współpracy z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi.

To w firmie Adamed w 2001 roku utworzono pierwszy w kraju zespół naukowców zrekrutowanych specjalnie na potrzeby rozwoju leków oryginalnych. Nasza wiedza i doświadczenie, w połączeniu z dostępem do najnowocześniejszych narzędzi sprawiają, że mamy swój udział w postępie medycyny i farmacji.

Poznaj laboratoria Adamed

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Sercem naszej działalności innowacyjnej w Polsce jest nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Pieńkowie. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie, gdzie realizowane są projekty badawcze, których cel stanowi opracowanie leków z wartością dodaną oraz oryginalnych w zakresie syntezy organicznej, nowych technologii oraz wsparcia poprzez analizy fizykochemiczne. W Centrum prowadzone są projekty w fazie laboratoryjnej oraz półtechnicznej, będące podstawą do transferowania technologii do ośrodków produkcyjnych Adamed. Dzięki pracy ekspertów w laboratoriach badawczo-rozwojowych, przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologii i nowoczesnego sprzętu, opracowywane są podstawowe, ale również nietypowe postaci leku.

Pilot Plant

Jedną z najważniejszych inwestycji, którą zrealizowaliśmy w 2017 roku była Stacja Pilotażowej Produkcji R&D w Pabianicach, tzw. Pilot Plant. Pozwoliła ona na przyspieszenie i usprawnienie procesów badawczo-rozwojowych prowadzonych w firmie Adamed.

Obszar Produkcji Pilotażowej R&D dysponuje nowoczesnymi technologiami, co umożliwia wytwarzanie produktów z wartością dodaną oraz pozwala na rozwijanie innowacyjnych form leków, dzięki czemu pacjenci otrzymają wysokiej jakości produkty lecznicze, o pożądanej skuteczności i profilu bezpieczeństwa.

Dwa działy badawcze

Rozwój leków oryginalnych

Rozwój leków z wartością dodaną