Komunikaty

Raport ESG Adamed Pharma

21 grudnia 2023

Adamed Pharma opublikował Raport ESG za lata 2021-2022. W Raporcie przedstawiono zarówno dane, jak i szereg przykładów dobrych praktyk podkreślających zaangażowanie Adamed Pharma w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Raport ESG obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Adamed Pharma jest firmą świadomą oddziaływania, jakie wywiera w wymiarze społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. W każdym aspekcie kieruje się normami etycznymi i prawnymi. Nie tylko dba o najwyższe standardy, ale także je wytycza. Jedną z najważniejszych wartości, jaką w działaniach kieruje się Adamed Pharma jest odpowiedzialność rozumiana w sposób szeroki i kompleksowy.

 

- Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność są fundamentem wszystkich działań realizowanych pod szyldem Adamed. Oddajemy w Państwa ręce raport ESG za lata 2021-2022 z przekonaniem, że opisywane tu informacje pozwolą lepiej poznać charakter i specyfikę wpływu naszej organizacji zarówno na zdrowie pacjentów, system ochrony zdrowia czy otoczenie biznesowe. Wszystkie działania – zarówno w kwestii poprawy bezpieczeństwa lekowego, innowacyjności oraz odpowiedzialności społecznej – nie byłyby możliwe, gdyby nie codzienna praca wszystkich Współpracowników Adamed na rynku polskim i zagranicznych – mówi Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia.

Podstawowe cele, którymi kieruje się Adamed Pharma i które szerzej opisano w raporcie, to:

  • Wspieranie społeczeństwa w trosce o zdrowie - zapewnianie bezpieczeństwa lekowego oraz poszukiwanie innowacyjnych terapii;
  • Dbanie o Współpracowników poprzez wzmacnianie ich kompetencji i ofertę atrakcyjnych ścieżek kariery wewnątrz organizacji;
  • Troska o otoczenie – środowisko naturalne oraz relacje ze społecznościami lokalnymi;
  • Wspieranie utalentowanej młodzieży oraz popularyzacja nauk ścisłych.

 

W Raporcie ESG za lata 2021-2022 przedstawione zostały działania Adamed Pharma obejmujące m.in.:

  • Działania etyczne - przestrzeganie najwyższych standardów etycznych w zakresie produkcji i sprzedaży leków;
  • Odpowiedzialny producent - tworzymy najwyższej jakości produkty lecznicze, będące odpowiedzią między innymi na przewlekłe choroby cywilizacyjne. Zrozumienie pacjentów, ich potrzeb i oczekiwań to fundament działań firmy Adamed;
  • Ochrona środowiska i klimatu - zmniejszenie zużycie surowców i energii, mądra gospodarka obiegu zamkniętego, recykling opakowań wprowadzanych na rynek oraz pomiar śladu węglowego to główne obszary działań w obszarze „E”;
  • Działalność badawczo-rozwojowa - główną ambicją firmy jest poszukiwanie nowych skutecznych i bezpiecznych terapii dla pacjentów na całym świecie oraz innowacyjność oparta na wiedzy. Innowacja w Adamed to nie tylko poszukiwanie oryginalnych leków, ale także proces polegający na udoskonalaniu istniejących produktów;
  • Odpowiedzialny pracodawca - sukces Adamed opiera się na wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu wszystkich Współpracowników. Adamed Pharma wspiera ambicje zawodowe i pozwala na systematyczny rozwój kompetencji swoich Współpracowników;
  • Odpowiedzialny partner – odpowiedzialność jest jedną z najważniejszych wartości, którą Adamed kieruje się w swoich działaniach. Adamed zapewnia bezpieczeństwo lekowe Polakom, wspiera społeczeństwo w trosce o zdrowie poprzez programy takie jak Adamed dla Rodziny, Adamed dla Seniora oraz Adamed Expert. Firma wspiera rozwój utalentowanej młodzieży oraz popularyzuje nauki ścisłe i przyrodnicze poprzez program ADAMED SmartUP. Pomimo działalności globalnej Adamed Pharma odprowadza podatki w Polsce wspierając gospodarkę kraju. Osiągane zyski firma inwestuje w rozwój polskiej innowacji – łącznie od 2001 r. przeznaczyła 2,1 mld zł na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową, w samym 2022 r. wydając na ten cel 168 mln zł.

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Raportem ESG Adamed Pharma, który dostępny jest na stronie www.adamed.com.