Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny

Odpowiedzialny wpływ

Odpowiedzialność jest jedną z najważniejszych wartości, którą kierujemy się w naszych działaniach.

 

W Adamedzie, odpowiedzialność rozumiemy w sposób szeroki i kompleksowy.

Jako firma farmaceutyczna bierzemy pełną odpowiedzialność za jakość naszych produktów. Z uwagą obserwujemy społeczne trendy oraz zmiany demograficzne, które zachodzą na całym świecie.

Wspieramy społeczeństwo w trosce o zdrowie
Zapewniamy bezpieczeństwo lekowe i nieustannie poszukujemy innowacyjnych terapii
Dbamy o nasze otoczenie - środowisko naturalne oraz relacje ze społecznościami lokalnymi
Wspieramy rozwój utalentowanej młodzieży oraz popularyzujemy nauki ścisłe i przyrodnicze
Filary naszej strategii CSR

Swoje działania prowadzimy zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.
Naszym celem jest zrównoważony i stabilny wzrost w poszanowaniu naszego otoczenia.

Programy społeczne

Prowadzimy kampanie dotyczące ważnych tematów z zakresu profilaktyki, dbania o zdrowie oraz funkcjonowania osób z różnymi schorzeniami i ich rodzin w społeczeństwie. Edukujemy, informujemy, zmieniamy postawy i pomagamy na co dzień.

Fundacja Adamed

Fundacja Adamed została stworzona aby wspierać działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych.

Nasze działania społeczne w oczach innych

Raporty CSR

Raporty CSR

Przygotowujemy raporty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w których prezentujemy kluczowe działania skupione wokół takich obszarów jak: pacjenci i współpracownicy, rynek, środowisko, wsparcie nauki.

Etyka

Adamed - firma godna zaufania

Sukces Adamedu to nie tylko wyniki i biznesowa sprawność, ale przede wszystkim reputacja firmy etycznej i godnej zaufania. Prowadzenie działalności w sposób zgodny z prawem uważamy za oczywistość. Wiemy jednak, że to nie wystarczy, aby tworzyć firmę naszych marzeń. Obok przepisów prawa, w Adamedzie ważne są dobre zwyczaje, standardy branżowe oraz uniwersalne wartości, normy społeczne i zasady etyczne sprzyjające budowaniu organizacji rzetelnej i godnej zaufania. Tego samego oczekujemy od naszych kontrahentów i partnerów biznesowych.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Raport przejrzystości

 

Adamed Pharma S.A. za pośrednictwem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, jest członkiem Stowarzyszenia Medicines for Europe. Jednym z zobowiązań z tego wynikających, jest coroczna publikacja publicznie dostępnego raportu zawierającego dane dotyczące zakresu i charakteru współpracy ze środowiskiem medycznym – Raportu Przejrzystości.

Termin opublikowania Raportu Przejrzystości: do 30 czerwca każdego roku
Miejsce publikacji: strona Adamed Pharma oraz strona PZPPF
Czas trwania publikacji:1 rok od daty pierwszej publikacji
Pełny tekst zasad i wymagań dotyczących przejrzystości dostępny jest na stronie PZPPF
Zakres publikacji i metodyka

Zakres podmiotowy Raportu Przejrzystości:

  • Przedstawiciele Zawodów Medycznych (HCP),
  • Organizacje Ochrony Zdrowia (HCO),
  • Organizacje Pacjentów (PAG).

Pobierz notę metodologiczną Nota metodologiczna 2021.pdf

Wyszukaj podmiot

Wybierz rodzaj danych, w których będziesz szukać:

Kontakt

Wszelkie zapytania i wnioski w sprawie poprawienia lub usunięcia danych z Raportu Przejrzystości oraz wszelkie zapytania i wnioski dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy kierować na adres: ega@adamed.com
W pozostałych sprawach prosimy o kontakt na adres: sekretariat@pzppf.pl

Zgłoś nieprawidłowość