CSR

Wystartował ADAMED SmartUP!

20 października 2014

Rozpoczynając spotkanie, Małgorzata Adamkiewicz, zwróciła uwagę na sukcesy Polaków w różnych dziedzinach życia – sporcie czy biznesie, jednocześnie wskazując na potrzebę wzmacniania innowacyjnej gospodarki niezbędnej do budowania przewagi konkurencyjnej naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Kraje o najwyższym stopniu rozwoju gospodarczego mają rozwinięte gałęzie przemysłu wysokich technologii. Należą do nich nimi między innymi farmacja i biotechnologia, które korzystają dziś ze współpracy nauki i biznesu oraz bazują na naukach ścisłych i przyrodniczych. Nasza fundacja ma ambicję szerzenia współpracy oraz integrację środowiska naukowego, przemysłu farmaceutycznego, medycznego i biotechnologicznego. Pragniemy również wzmacniać współpracę z podmiotami o zbliżonych zadaniach i celach, działającymi w kraju i za granicą – powiedziała dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Prezes Fundacji Grupy Adamed.

W swoim wystąpieniu Małgorzata Adamkiewicz odniosła się do obecnego poziomu zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi, odwołując się do wyników badań opinii przeprowadzonych wśród uczniów oraz statystyk związanych z olimpiadami. – Często powtarzam, że wszystko można dziś skopiować – model biznesowy, strategię, procesy i procedury, produkty i kanały sprzedaży. Nie da się jednak skopiować ludzkiego umysłu – dodała Małgorzata Adamkiewicz.

W dalszej części spotkania Prezes Fundacji Grupy Adamed przedstawiła gościom założenia pierwszego, innowacyjnego programu edukacyjnego ADAMED SmartUP. Jego głównym elementem jest platforma internetowa, na której znajdują się interesujące filmy edukacyjne, przygotowane przez utalentowanych młodych naukowców, artykuły i ciekawostki ze świata nauki, a także baza informacji o studiowaniu nauk ścisłych i przyrodniczych. Na projekt ADAMED SmartUP składa się również program stypendialny. Jest on zbudowany z kilku etapów, które rozpoczyna rekrutacja w formie internetowej gry pełnej zagadek i ciekawostek naukowych, wykorzystującej wiedzę w praktyce. Najlepsi uczestnicy gry wezmą udział w teście sprawdzającym wiedzę oraz w rozmowach kwalifikacyjnych. Wszystko to ma na celu wyłonienie grona młodych ludzi, którzy zostaną zaproszeni do udziału w innowacyjnym obozie naukowym, podczas którego będą mogli rozwijać swoje talenty pod okiem uznanych w świecie nauki ekspertów. Na obozie zostaną również wybrani laureaci programu – będą oni objęci 10-miesięcznymi konsultacjami edukacyjnymi przygotowującymi do rekrutacji na czołowe uczelnie polskie i zagraniczne. Zwycięzcy otrzymają stypendia naukowe, dostosowane do ich indywidulanych potrzeb.

To wyjątkowy projekt o charakterze edukacyjnym, którego innowacyjna, interaktywna formuła zdecydowanie wyróżnia ten program na tle innych inicjatyw. Jego celem jest promowanie nauk ścisłych i przyrodniczych wśród młodzieży oraz identyfikacja szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc w rozwijaniu ich naukowych pasji i realizacji ambitnych celów. O tym, że już w wieku kilkunastu lat można odnosić sukcesy akademickie świadczą osiągnięcia obecnych z nami ambasadorów programu Adamed SmartUP – Kingi Panasiewicz oraz Jerzego Szuniewicza – nastolatków, których badania naukowe prowadzone są na międzynarodowym poziomie. W Polsce nie brakuje młodych utalentowanych ludzi – trzeba im dać szansę już na wczesnym etapie edukacji – powiedziała Małgorzata Adamkiewicz.

W dalszej części spotkania odbyła się debata, której celem było wypracowanie odpowiedzi na pytanie „Jak szlifować młode talenty?”. W dyskusji wzięła udział Małgorzata Adamkiewicz oraz przedstawiciele środowiska akademickiego – prof. Sir Leszek Borysiewicz (Rektor University of Cambridge), prof. Władysław Wieczorek (Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej), prof. Jakub Gołąb (Kierownik Zakładu Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz ambasadorzy projektu – Kinga Panasiewicz i Jerzy Szuniewicz.

Debatę poprowadził Jacek Żakowski, dziennikarz i publicysta. Temat edukacji i kształcenia młodzieży w Polsce wywołał ożywioną dyskusję, która zaangażowała zarówno panelistów, jak i uczestniczącą w spotkaniu młodzież.

Patronat honorowy nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej oraz czołowe instytucje naukowe i uczelnie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Polska Akademia Nauk, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Więcej o programie: www.adamedsmartup.pl

Nowsze
Wydarzenia
20 października 2014
Starsze
Wydarzenia
20 października 2014