Wydarzenia

Europejski Parlament Przedsiębiorców

20 października 2014

Prezydent Europejskiej Izby Gospodarczej, Richard Weber, w swoim inauguracyjnym wystąpieniu zaznaczał jak ważne jest skupienie się na przyszłości oraz podkreślił kluczową rolę, jaką odgrywa Europejski Parlament Przedsiębiorców w stworzeniu w ramach Unii sprzyjającego otoczenia do prowadzenia działalności gospodarczej.

W efekcie obrad opracowano stanowisko europejskich przedsiębiorców, którzy domagają się bardziej dynamicznych i efektywnych działań legislacyjnych, zarówno na szczeblach krajowych jak i międzynarodowym. Głównymi obszarami, które wymagają zmian jest wzmacnianie europejskiej dyplomacji gospodarczej – ochrona unijnych przedsiębiorstw na rynku światowym, zwiększenie możliwości firm do pozyskiwania wykwalifikowanej kadry oraz poprzez umożliwienie współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami edukacyjnymi. Jednym z ważniejszych aspektów wymagających poprawy jest też system podatkowy – jego uproszczenie oraz dostosowanie do profilu prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy zgodzili się również co do potrzeby zwiększenia elastyczności innowacyjności opartej m.in. na zwiększeniu efektywności energetycznej.

Kolejne posiedzenie Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw odbędzie się za dwa lata.

Nowsze
CSR
20 października 2014
Starsze
Wydarzenia
14 października 2014