Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie dla Grupy Adamed – partnera instytucjonalnego PTChN

23 maja 2018

Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich składająca się z wybitnych osobistości polskiego świata nauki, gospodarki i kultury przyznała w tym roku po raz pierwszy tytuł Mecenasa Kongresów Polskich. Otrzymała go Grupa Adamed, nominowana do konkursu przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej za wsparcie kongresu PTChN oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach partnerstwa z Towarzystwem.

Grupa Adamed i Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej od kwietnia prowadzą w ramach akcji „Życie tętni otwartymi naczyniami” mobilną przychodnię  - miejsce, w którym pacjenci korzystają z bezpłatnych konsultacji specjalisty - chirurga naczyniowego. Kampania „Życie tętni otwartymi naczyniami” jest  realizowana w 10 miastach Polski. Finał akcji odbędzie się 15 czerwca w Warszawie podczas X Jubileuszowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Spotkanie z tegorocznymi laureatami odbędzie się w Poznaniu podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w dn. 27 września br. w Centrum Kongresowym Poznań Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich (AKP) realizowany jest przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” (SKKP), Polską Organizację Turystyczną (POT) i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora. Od 1998 r. służy on promowaniu Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.