CSR

Złoty Listek CSR dla Grupy Adamed

22 maja 2018

Kapituła doceniła zaangażowanie Grupy Adamed we wspieranie rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki poprzez odpowiedzialne i etyczne prowadzenie codziennej działalności biznesowej, a także program ADAMED SmartUP. Grupa Adamed, otrzymując Złoty Listek CSR, znalazła się w gronie 9 najlepszych spośród 115 polskich firm, które w tym roku nadesłały swoje zgłoszenia.

Dodatkowo organizatorzy przyznali Grupie Adamed Nagrodę Specjalną za działania wspierające Realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Doceniono zaangażowanie Grupy Adamed w promowanie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz tworzenie szans na rozwój najzdolniejszej polskiej młodzieży, realizowane poprzez program ADAMED SmartUP.

Listki CSR Polityki to nagrody za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. Złoty Listek CSR Polityki otrzymują firmy, które opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach, a także stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem ich zarządzania jest spisany i publiczny dokument, definiujący zasady postępowania biznesowego, a także najwyższe standardy zarządzania kapitałem ludzkim. O efektach swoich działań informują cyklicznie w raportach, które podlegają zewnętrznej weryfikacji.