Wydarzenia

Grupa Adamed partnerem konferencji Polityka Lekowa

28 maja 2018

W spotkaniu, mającym charakter okrągłego stołu, udział wzięli eksperci, którzy omówili priorytety związane z poprawą jakości, efektywności i zakresu leczenia w polskiej Służbie Zdrowia.

Podczas pierwszego panelu podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Marcin Czech zaprezentował założenia projektu dokumentu polityki lekowej państwa.

Do głównych filarów dokumentu określonych przez Ministerstwo Zdrowia należą:

  1. DOSTĘPNOŚĆ – równa dostępność i przystępność najpotrzebniejszych leków;
  2. JAKOŚĆ – bezpieczeństwo i skuteczność wszystkich leków;
  3. RACJONALNE STOSOWANIE LEKÓW – promowanie efektywnego kosztowo użycia leków przez pracowników służby zdrowia i pacjentów.

– Jednym ze strategicznych celów polityki lekowej jest wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce – we współpracy wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, bo jest to ambicja samego Premiera RP  – powiedział Marcin Czech.

W trakcie spotkania Krzysztof Kopeć, Prezes Polskiego Związku Producentów Przemysłu Farmaceutycznego, zwrócił uwagę na konieczność określenia stabilnych oraz przewidywalnych warunków refundacji leków. Jednym z takich rozwiązań jest Refundacyjny Tryb Rozwojowy, którego rolę podkreślał Kopeć. Prezes PZPPF zwrócił również uwagę na brak dialogu pomiędzy poszczególnymi resortami. Podkreślił także znaczenie przewidywalnych warunków i stabilnej polityki refundacyjnej dla rozwoju polskiego sektora farmaceutycznego i stymulowania inwestycji, m.in. w biotechnologię oraz nowe cząsteczki. Ta stymulacja rozwoju powinna rozpocząć się teraz i obejmować między innymi refundację polskich leków na dotychczasowych zasadach, bez konieczności negocjowania po raz czwarty cen ponad 3000 produktów. – Z każdej złotówki zainwestowanej w polski przemysł farmaceutyczny 78 groszy wraca do polskiego PKB – podkreślił Krzysztof Kopeć.

Istotną częścią konferencji była debata poświęcona Rozwojowemu Trybowi Refundacyjnemu, z udziałem m. in.  Jana Filipa Staniłko, dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Innowacji, Barbary Misiewicz-Jagielak z PZPPF, Bogny Cichowskiej-Dumy, dyrektora generalnego INFARMY oraz Pawła Hincza z Baker McKenzie. Eksperci podkreślili konieczność wprowadzenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego, a także stabilnego prawa i względnie szybkiego podejmowania decyzji refundacyjnych. Kluczowe jest nie tylko ściągnięcie zagranicznych inwestorów, ale także pobudzenie rozwoju i innowacyjności rodzimych przedsiębiorców. RTR powinien być swego rodzaju obietnicą dla podmiotów działających na rynku. Zdaniem Bogny Cichowskiej-Dumy, polityka negocjacyjna w procesie refundacji nie jest dobrym kierunkiem. Presja na obniżenie cen prowadzi do ograniczenia chęci  możliwości inwestowania firm farmaceutycznych w Polsce.