Wydarzenia

W Parlamencie Europejskim o polskiej innowacji w ochronie zdrowia

13 października 2016

Wśród zaproszonych gości znalazł się przedstawiciel Grupy Adamed, polskiej firmy farmaceutyczno-biotechnologicznej, partnera strategicznego pierwszej certyfikowanej przychodni telemedycznej Medivio, pozwalającej na zdalny kontakt lekarza ze swoim pacjentem.

13 października br. w Parlamencie Europejskim odbyło się publiczne wysłuchanie wystąpień dotyczących innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia na terenie Unii Europejskiej. Na zaproszenie Komisji, w Brukseli zaprezentowana została m.in. unikalna na polskim rynku platforma telemedyczna Medivio, usprawniająca proces terapeutyczny oraz umożliwiająca lekarzom optymalizację swojego czasu pracy. Medivio zostało przedstawione przez Mariusza Borkowskiego, przedstawiciela Grupy Adamed, w ramach prezentacji „mHealth Solutions Method for the Coordinated Health Care”. Zaproszenie do Parlamentu Europejskiego to duże wyróżnienie dla współtwórców Medivio, liderów polskiej innowacyjności w obszarze zdrowia, firmy Silvermedia oraz Grupy Adamed.

Komisja Europejska od lat aktywnie pracuje w obszarze e-Zdrowia, publikując Zieloną Księgę otwierającą konsultacje społeczne, torując drogę dla branży nowych technologii zdrowotnych czy działając w zakresie finansowania badań w ramach Horyzontu 2020 – największego programu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Publiczne wysłuchanie to szansa na sprawdzenie, jaki potencjał dla prewencji zdrowotnej mają mobilne narzędzia monitorujące stan zdrowia i ułatwiające pacjentom zarządzanie swoim leczeniem. Debata pozwoli również przyjrzeć się wyzwaniom, jakie stoją przed rozwiązaniami z zakresu e-Zdrowia, takimi jak ochrona danych wrażliwych oraz interoperacyjności systemów, czyli ich zdolności do efektywnej współpracy z innymi produktami czy usługami zdrowotnymi. Publiczne wysłuchanie stanowi dobrą okazję dla Parlamentu Europejskiego, by stać się częścią wielostronnego dialogu, mającego na celu przezwyciężanie barier w zakresie e-Zdrowia.

***

Medivio, pierwsza certyfikowana przychodnia telemedyczna, to połączenie wiedzy medycznej z zaawansowaną technologią, umożliwiające zdalną komunikację lekarza ze swoim pacjentem, z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki posiadanemu przez Medivio certyfikatowi wyrobu medycznego klasy 2A, spełniającego rygorystyczne standardy jakościowe, określone w ustawie z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876, tekst jedn.), po raz pierwszy lekarze otrzymali możliwość zdalnego postawienia diagnozy, jak podczas tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim.

Przychodnia telemedyczna Medivio, to rozwiązanie przełomowe, które ułatwia dostęp pacjenta do lekarza, skraca czas oczekiwania na wizytę, pomaga w prowadzeniu i administrowaniu dokumentacją medyczną, jak również pozwala pacjentowi na kontakt ze swoim specjalistą w dogodnym miejscu i czasie. Platforma to więc przełom w świadczeniu usług medycznych, będący zarówno narzędziem pomagającym w kierowaniu gabinetem lekarskim, jak i pozwalającym pacjentom na aktywne zarządzanie swoim zdrowiem.

Wśród szeregu funkcjonalności i korzyści płynących z korzystania z Medivio wymienić należy szybki dostęp do dokumentacji pacjenta, współdzielenie kartotek pacjentów z innymi lekarzami zaangażowanymi w proces terapeutyczny czy bieżący dostęp do wyników badań. To szczególnie ważne w świetle przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657, tekst jedn.), stanowiących, że od 1 stycznia 2018 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona jedynie w postaci elektronicznej. Ponadto, lekarze korzystający z certyfikowanej platformy telemedycznej, mają możliwość zastosowania specjalnie przygotowanego, spersonalizowanego szablonu wywiadu z pacjentem czy szybkiego wystawienia e-recepty, w oparciu o aktualną bazę leków i interakcji lekowych.

Certyfikowana platforma telemedyczna Medivio to jednak nie tylko ułatwienie w pracy specjalistów. Oprócz możliwości odbycia telekonsultacji ze swoim lekarzem, platforma pomaga pacjentom prowadzić dzienniczki badań pomiarowych, przypomina o regularnym przyjmowaniu leków oraz integruje się z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi, np. ciśnieniomierzami czy EKG. Ponadto, Medivio oferuje pacjentom dostęp do profesjonalnych materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez lekarzy specjalistów. Dzięki platformie, z której można korzystać również na smartfonie czy tablecie, pacjenci mogą w prosty sposób, w dowolnym miejscu i czasie dbać o swoje zdrowie.

Najwyższą jakość platformy, popartej certyfikacją ISO 13485 oraz badaniami klinicznymi, gwarantują współtwórcy Medivio, czyli firma Silvermedia – lider rozwiązań IT w obszarze telemedycyny w Polsce – oraz partner strategiczny, Grupa Adamed – polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna.