Nagrody i wyróżnienia

Grupa Adamed z Nagrodą Gospodarczą Wojewody Łódzkiego

13 października 2016

Do tegorocznej nagrody nominowanych zostało 19 przedsiębiorstw, których siedziby znajdują się w woj. łódzkim. Wśród nich znalazła się Grupa Adamed, jeden z wiodących pracodawców w regionie. Statuetki przyznano w pięciu kategoriach – Grupa Adamed została uhonorowana za ład korporacyjny oraz podejmowane działania CSR. Nagrodę podczas uroczystej gali odebrał w imieniu firmy Bartłomiej Rodawski, Dyrektor Operacyjny w Grupie Adamed.

Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Nagroda ma charakter honorowy i jest wyrazem uznania dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych oraz autorów innowacji z województwa łódzkiego. Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców z regionu łódzkiego.

Jak zapewniają organizatorzy, Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i wynalazców, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.