Nagrody i wyróżnienia

Małgorzata i Maciej Adamkiewicz „Dynamicznymi Przedsiębiorcami Roku"

25 kwietnia 2016

Jubileuszowe, piąte Forum Przedsiębiorców, organizowane przez Grand Thornton, jedną z wiodących na świecie firm audytorskich, odbyło się w tym roku pod hasłem „Przywództwo w biznesie”. Eksperci oraz praktycy biznesu dyskutowali podczas sesji o roli właściciela w firmie, modelach biznesowego przywództwa oraz przyszłości sektora prywatnego w Polsce.

Podczas uroczystego zakończenia spotkania rozstrzygnięto konkurs „Dynamiczny Przedsiębiorca Roku”. Kapituła, pod przewodnictwem profesora Waldemara Frąckowiaka, Kierownika Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nagrodziła Małgorzatę i Macieja Adamkiewiczów za „wybitne budowanie przedsiębiorstwa oraz najwyższej klasy przywództwo godne naśladowania”. W ich ręce trafiła prestiżowa statuetka projektu dr Anny Orskiej.

Ta nagroda jest dla nas osobiście, ale i dla całej Grupy Adamed, szczególnie ważna. Podkreśla bowiem dwie cechy, które stanowią istotę naszego przedsiębiorstwa - dynamikę i innowacje.  Od 30 lat staramy się wraz z naszymi Współpracownikami, aby właśnie to wyróżniało nas na rynku i niezmiernie cieszymy się, że wysiłki te zostały dostrzeżone przez Jury tego konkursu – powiedział po odebraniu nagrody Maciej Adamkiewicz, Prezes Grupy Adamed.

Nagroda „Dynamiczny Przedsiębiorca Roku” została przyznana po raz piąty. Dotychczasowymi laureatami byli: Zbigniew Juroszek - prezes zarządu spółki ATAL z Cieszyna, Tomasz Tuora - prezes zarządu giełdowej spółki Cormay, Jan Kolański - twórca Grupy Colian oraz Jerzy Krzanowski - współtwórca Grupy Nowy Styl.

***

Forum Przedsiębiorców Grant Thornton jest jedynym w swoim rodzaju miejscem spotkań oraz wymiany myśli właścicieli dynamicznych średnich i dużych polskich przedsiębiorstw prywatnych. Forum jest wydarzeniem niekomercyjnym, którego ideą przewodnią jest promowanie wśród rodzimych przedsiębiorców najnowszych osiągnięć współczesnej myśli zarządczej oraz najlepszych praktyk biznesowych. Podczas Forum przedsiębiorcy, praktycy biznesu oraz wybitni eksperci omawiają w sposób kompleksowy wybrane zagadnienia, które mają szczególny wpływ na obecną i przyszłą aktywność prywatnej przedsiębiorczości w Polsce.

W pięciu dotychczasowych edycjach Forum Przedsiębiorców Grant Thornton udział wzięło łącznie ponad 1200 gości, w tym 800 właścicieli średnich i dużych polskich firm prywatnych. W dyskusjach panelowych głos zabrało ponad 80 wybitnych ekspertów i przedsiębiorców, którzy dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą i praktycznymi doświadczeniami.