Wydarzenia

Maciej Adamkiewicz na spotkaniu Przyjaciół Przemysłu

26 kwietnia 2016

przedstawicieli rządów państw UE, którym zależy na wzroście uprzemysłowienia. Gospodarzem IV Ministerialnej Konferencji Przyjaciół Przemysłu było Ministerstwo Rozwoju. Do udziału w tym prestiżowym spotkaniu zaproszono także Macieja Adamkiewicza, Prezesa Grupy Adamed.

Celem spotkań jest wypracowanie propozycji działań, które służyć mają reindustrializacji Europy. Uczestnicy tych spotkań przygotowują zalecenia zarówno dla poszczególnych krajów członkowskich, jak i dla Komisji Europejskiej. W tegorocznych dyskusjach udział wzięli wicepremierzy i wysocy przedstawiciele resortów gospodarczych m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Luksemburga, Belgii, Czech, Hiszpanii, Rumunii i Węgier. W rozważaniach na temat przyszłości europejskiego przemysłu uczestniczyło 4 przedstawicieli polskiego przemysłu różnych branż, w gronie których znalazł się Maciej Adamkiewicz, prezes Grupy Adamed.

Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji Sigmar Gabriel, minister gospodarki Niemiec przypomniał, że kraje, które utrzymały mocne tradycyjne przemysły znacznie lepiej zniosły kryzys gospodarczy i są bardziej konkurencyjne na światowych rynkach. Klęskę - jego zdaniem - poniosła polityka skupienia się na doradztwie i usługach i jednoczesne wyprowadzenie części przemysłu za granicę, np. do Chin.

Jednym z dyskutowanych tematów była rola Trójkąta Weimarskiego w zwiększeniu roli europejskiej gospodarki w świecie.

Już przedyskutowaliśmy kilka kwestii w kontekście Trójkąta Weimarskiego. Ale przede wszystkim rozmawialiśmy o tym jak reindustrializować Europę. Chcemy więcej europejskiej gospodarki na świecie, chcemy też, by była ona silniejsza – podkreślał Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju. Zaznaczył jednocześnie, że w kontekście globalnych procesów gospodarczych i społecznych kluczowe dla wzmocnienia pozycji gospodarczej UE jest zapewnienie spójności między unijnymi politykami: przemysłową, klimatyczną i energetyczną.

To przemysł tworzy sieci kooperacji, zasadniczo przyczyniając się do wzrostu produktywności, powstawania innowacji i miejsc pracy wysokiej jakości – stwierdził Wicepremier Mateusz Morawiecki i przypomniał, że sektor przemysłowy jest znaczącym źródłem komercyjnych wydatków na badania i rozwój oraz naturalnym środowiskiem innowacji, także dla firm sektora usługowego.

Ministerialną Konferencję Przyjaciół Przemysłu zakończyło przyjęcie Deklaracji Warszawskiej. Zawarto w niej wezwanie Państw Członkowskich do Komisji Europejskiej do wzmocnienia działań na rzecz utrzymania bazy przemysłowej w Europie oraz utrzymania konkurencyjności przemysłu. Zaleca ponadto Komisji Europejskiej dokonanie pogłębionej analizy wybranych sektorów, w tym sektora farmaceutycznego, celem identyfikacji barier, które napotykają firmy przy budowaniu swojej konkurencyjności.