Wydarzenia

Małgorzata Adamkiewicz na Narodowym Kongresie Nauki

25 września 2017

Dyskusję komentowali Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz była również w jury konkursu na założenia Ustawy 2.0., która została ogłoszona w czasie kongresu.

Panel poprowadził prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a prelegentami byli również prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dr Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Paneliści poruszyli temat aktualnego stanu współpracy nauki z gospodarką oraz głównych barier, które mogą stać jej na przeszkodzie. Jako jedną z nich wskazali zbyt niskie nakłady na działalność badawczo-rozwojową oraz brak wystarczających ulg na jej prowadzenie. Zdaniem dr. n med. Małgorzaty Adamkiewicz w ustawie o innowacyjności zostały pominięte duże przedsiębiorstwa, a to one mają największą szansę na globalizację i zwiększenie konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej.

Dr n.med. Małgorzata Adamkiewicz zauważyła również, że często interesy uczelni oraz przedsiębiorców są rozbieżne. Dla uczelni oraz osób na niej zatrudnionych, najważniejsze są publikacje, poprzez które jednak tracą możliwość opatentowania pomysłu i jego komercjalizacji, co natomiast jest najważniejsze dla przedsiębiorców. Zdaniem dr n. med. Małgorzaty Adamkiewicz Ustawa 2.0. proponuje działania oraz rozwiązania, które mogą zagwarantować obu stronom sukces. Brakuje w niej jednak istotnego punktu, którym jest promocja uczelni również za liczbę posiadanych patentów.

Kluczowe jest, by własność intelektualna pozostawała w Polsce i nie była wyprowadzana do innych krajów - powiedziała dr. n. med Małgorzata Adamkiewicz.