Wydarzenia

Grupa ADAMED na zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

23 września 2017

Bartłomiej Żerek poprowadził wykład pod tytułem: „Platforma Onkologiczna Departamentu Innowacyjnego Grupy Adamed - Rozwój przedkliniczny AD-O21.32 i AD-O51.4” podczas sesji „Innowacyjne badania polskich firm farmaceutycznych”. Panel skoncentrowany był na  przedstawieniu wybranych, aktualnie realizowanych projektów badawczych w firmach farmaceutycznych, samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi.

Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z pięciu paneli tematycznych. Wykłady w sekcji „Kierunki rozwoju nauk farmaceutycznych w Polsce” koncentrowały się głównie na analizie farmaceutycznej i biomedycznej, praktycznych aspektach zastosowań farmakokinetyki w terapii i badaniach nad lekami, czy molekularnych mechanizmach działania leków i nowych substancji bioaktywnych. Część „Farmacja społeczna – naukowe aspekty praktyki zawodowej” obejmowała zagadnienia związane z badaniami naukowymi dotyczącymi praktyki zawodowej, w tym roli farmaceuty w monitorowaniu i zwiększaniu bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii. Poruszono również temat „Kształcenia w obszarze nauk farmaceutycznych” oraz przedstawiono wyniki badań naukowych wykonywanych przez studentów w trakcie realizacji pracy magisterskiej lub pracujących w Kołach Naukowych.

Głównym założeniem corocznego zjazdu jest wymiana doświadczeń, analiza wyzwań i możliwości czekających na przedstawicieli nauki i biznesu. Wydarzenie to również przestrzeń do dyskusji na temat korzyści płynących ze współpracy środowiska akademickiego i firm farmaceutycznych.

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne odpowiada za wspomaganie ruchu naukowego oraz utrzymanie jego wysokiego poziomu, w 2007 roku obchodziło 60-lecie istnienia.