Nagrody i wyróżnienia

Maciej Adamkiewicz - Rzetelny dla Biznesu

25 czerwca 2012

Maciej Adamkiewicz: Nagroda ta pokazuje, że droga jaką obraliśmy ponad 25 lat temu, jest słuszna. Grupa Adamed jako pierwsza polska firma farmaceutyczna jest tą, dla której droga do innowacyjności wiedzie od potrzeby do terapii. Innowacyjność to dla nas także pojęcie szersze, które jest obecne nie tylko w misji firmy, ale również w codziennym zarządzaniu nią. Wyznacza także ramy współpracy Adamedu ze środowiskiem naukowym, medycznym, farmaceutycznym i całą branżą. Nagroda ta jest nie tylko potwierdzeniem dla słuszności prowadzonych przez nas działań, ale także zobowiązaniem, aby je kontynuować: rzetelnie, na najwyższym poziomie dla dobra polskich pacjentów.

Program RZETELNI W BIZNESIE to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech kluczowych obszarów: przedsiębiorczości, samorządności, medycyny i instytucji. Ideę programu popierają: Parlament Europejski, Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz PARP.