Wydarzenia

Seminarium w Kancelarii Prezydenta RP

6 lipca 2012

Celem spotkania było omówienie zasad w trybie i sposobie finansowania innowacyjnej gospodarki w Polsce. Głos w dyskusji panelowej zabrali prof. Grzegorz Gorzelak, Dyrektor EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności MRR, oraz Maciej Dzierżanowski, ekspert IBnGR i moderator grupy roboczej projektu PARP "Polskie klastry i polityka klastrowa," Maciej Adamkiewicz: Takie debaty są bardzo potrzebne, gdyż stwarzają możliwość wymiany doświadczeń międzysektorowych w procesie poszukiwania innowacji. Cieszę się, że mogliśmy wziąć udział w tym spotkaniu. Branża farmaceutyczno-medyczna to bowiem ta, w stosunku do której oczekiwanie odnośnie innowacji jest największe. Dlatego też Grupa Adamed zawsze chętnie będzie uczestniczyć w dyskusji na temat przyszłości innowacyjnej gospodarki w Polsce.

Nowsze
Wydarzenia
13 lipca 2012
Starsze
Nagrody i wyróżnienia
25 czerwca 2012