Wydarzenia

Grupa Adamed partnerem strategicznym FOB

10 października 2016

 Od lat w zrównoważony, odpowiedzialny sposób budujemy relacje ze społecznościami lokalnymi, Współpracownikami oraz – co szczególnie istotne w branży farmaceutycznej – z pacjentami. Nasze programy edukacyjne i zdrowotne każdego roku docierają do coraz większej liczby osób, a sposób ich realizacji i przestrzegane standardy zdobywają uznanie interesariuszy. Z radością przyjmujemy możliwość dzielenia się naszymi doświadczeniami poprzez tak prestiżową organizację, jaką jest FOB – mówi Anna Kosińska Kierownik Projektów CSR w Grupie Adamed.

Program Partnerstwa Strategicznego to kompleksowa inicjatywa współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu z firmami, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Firmy uczestniczące w Programie tworzą swoistą społeczność, ruch, promujący odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

Przyjęcie do grupy strategicznych partnerów z FOB traktujemy jako wyróżnienie dla Grupy Adamed. Cieszy nas fakt, że nasze kompleksowe podejście do odpowiedzialnego prowadzenia działalności docenia z roku na rok coraz więcej niezależnych ekspertów – podkreśla Katarzyna Dubno, przypominając, że w 2016 roku Grupa Adamed otrzymała drugi z rzędu Listek CSR Tygodnika Polityka oraz zajęła drugie miejsce na Liście Firm Odpowiedzialnych Społecznie przygotowanej przez Dziennik Gazetę Prawną, FOB oraz firmę Better.

Więcej o Forum Odpowiedzialnego Biznesu na www.odpowiedzialnybiznes.pl

Nowsze
Nagrody i wyróżnienia
13 października 2016
Starsze
Wydarzenia
6 października 2016