Wydarzenia

Grupa Adamed na AKTA User Days

6 października 2016

O prowadzonych przez Grupę Adamed projektów zgromadzonym gościom i specjalistom opowiadał dr Sebastian Pawlak z Działu Badawczego Grupy Adamed.

Prezentacja dotyczyła między innymi szczegółowych badań identyfikacji celów molekularnych dla wiodącej cząsteczki projektu ONCO-3CLA za pomocą niezwykle czułej metody optycznej wykorzystującej zjawisko powierzchniowego rezonansu plazmonowego. Eksperymenty tego typu są o tyle ważne że pozwalają wykazać i scharakteryzować bezpośrednie oddziaływania między cząsteczkami terapeutycznymi i określić wstępnie farmakodynamiczne parametry kandydatów na nowe leki. Badania te zostały w całości wykonane w Dziale Badawczym Grupy Adamed z wykorzystaniem specjalistycznej technologii.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła relacja dotycząca samego programu badawczo-rozwojowego ONCO-3CLA, jednego z największych innowacyjnych przedsięwzięć Grupy Adamed. Jego celem było opracowanie biotechnologicznego, celowanego leku przeciwnowotworowego. Z wielu testowanych cząsteczek, zaprojektowanych przez naukowców Grupy Adamed w ramach ONCO-3CLA, wytypowano jedną, która jest obecnie przygotowywana do rozwoju klinicznego w ramach projektu ONCOTRAIL realizowanego w konsorcjum z Centrum Onkologii w Warszawie. Ponadto efektem ONCO-3CLA są 4 wynalazki chronione patentami w ponad 20 krajach i regionach na świecie.

Cieszymy się, że niezależni eksperci z uznaniem przyjęli podczas AKTA User Days osiągnięcia naszego zespołu naukowców. Projekt ONCO-3CLA to świadectwo tego, jak poważnie w Grupie Adamed traktowane są innowacje oraz projekty badawczo-rozwojowe – mówi Małgorzata Stokrocka, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Grupie Adamed.

W projekt zaangażowany był cały, ponad dwudziestoosobowy zespół Laboratorium Biologicznego oraz zespoły wspierające: synteza i analityka chemiczna, rzecznicy patentowi, zespół ds. finansowania i inwestycji, dział prawny. Dodatkowo w ramach poszczególnych podprojektów współpracowaliśmy z ponad 20 uczelniami i instytutami naukowymi w kraju i za granicą oraz komercyjnymi podmiotami wyspecjalizowanymi w konkretnych usługach badawczych.

W skali kraju było to przedsięwzięcie pionierskie.

Nowsze
Wydarzenia
10 października 2016
Starsze
Wydarzenia
5 października 2016