Wydarzenia

Grupa Adamed na konferencji Europejskiej Izby Handlowej w Wietnamie

4 czerwca 2018

Konferencja Meet Europe 2018 zgromadziła ponad 700 uczestników, w tym przedstawicieli korporacji, korpusu dyplomatycznego i urzędników państwowych. Premier Wietnamu Nguyen Xuan Phuc, przemawiając podczas tego wydarzenia, chwalił relacje między biznesem europejskim a Wietnamem, podkreślając znaczenie stosunków Wietnam-Europa.

Grupę Adamed, jako europejskiego inwestora w Wietnamie, reprezentowała Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia, która przedstawiła plany Grupy Adamed związane z inwestycją w Davi Pharm. – Poprzez tę inwestycję Grupa Adamed wnosi know-how, najlepsze praktyki i wiedzę fachową, umożliwiając zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz szybkie przyjęcie europejskich norm GMP w zakładach Davi Pharm w Wietnamie. Chcemy, aby kupiona przez nas firma stała się docelowo hubem, skąd eksportowane będą leki do Azji południowo-wschodniej.

Celem wydarzenia było rozpoczęcie szerokiej dyskusji na temat stosunków Europa-Wietnam, w szczególności w zakresie handlu i inwestycji, przed wejściem w życie umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (EVFTA).

W konferencji uczestniczyli: Premier Wietnamu Nquyen Xuan Phuc oraz Minister Spraw Zagranicznych Bui Thanh Son, a także ponad 200 przedstawicieli wietnamskich władz – w tym 30 reprezentantów władz prowincji, korpus dyplomatyczny i delegatura UE w Wietnamie. Oprócz Premiera Phuca na sesji plenarnej głos zabrał także Minister Bui Thanh Son, Sekretarz Komitetu Partii Hanoi Hoang Trung Hai oraz Przewodniczący Ludowej Komisji Hanoi Nguyen Duc Chung.

Konferencja Meet Europe 2018 przyciągnęła ponad 200 firm, z których część, w tym Grupa Adamed, została zaproszona na scenę, by podzielić się swoimi sukcesami oraz planami rozwoju w Wietnamie.

Zakup przez Grupę Adamed pakietu kontrolnego najszybciej rozwijającej się wietnamskiej firmy farmaceutycznej Davi Pharm był jak dotychczas największą polską inwestycją bezpośrednią w Wietnamie. Umowa zakupu została podpisana w listopadzie 2017 roku w Hanoi, w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Wietnamu Trần Đại Quang.