Wydarzenia

Grupa Adamed partnerem debaty Rzeczpospolitej o startupach oraz projektu „Orły Innowacji Startup”

26 kwietnia 2018

Tematem panelu była anatomia sukcesu startupów. Wśród czynników, które sprawiają, że część z nich odnosi spektakularny rynkowy sukces wymieniono pomysł na produkt lub usługę, pomysł na komercjalizację tej idei, a także lidera, determinację i zgrany zespół projektowy.

W panelu udział wzięli przedstawiciele instytucji wspierających rozwój startupów, reprezentanci firm inwestujących w startupy, a także twórcy i właściciele innowacyjnych firm.

Grupę Adamed reprezentował Marcin Szczeciński, Kierownik ds. Inwestycji Kapitałowych. W panelu znaleźli się także inni przedstawiciele biznesu – dr Jerzy Kalinowski, Doradca Zarządu KPMG i dr Adam Czyżewski, Główny Ekonomista PKN Orlen oraz gospodarz wydarzenia – Rafał Plutecki – Szef Google Campus Warsaw.

Obecne były także instytucje wspierające rozwój startupów, wśród ich reprezentantów znaleźli się m.in. : Eliza Kruczkowska, Dyrektor ds. Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju; Julia Krysztofiak-Szopa, Prezes Fundacji Startup Poland; Anna Brussa, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów PARP; Włodzimierz Kuc, Zastępca Dyrektora Działu Komercjalizacji NCBR. W panelu nie zabrakło przedstawicieli startupów.

Zdaniem panelistów sukces startupu może być rożnie definiowany. Za sukces można uznać już sam start firmy, choć głównym kryterium definiującym powodzenie przedsięwzięcia jest generowanie przychodów i miejsc pracy, co przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki. Zdaniem Elizy Kruczkowskiej, Dyrektor ds. Rozwoju Innowacji z Polskiego Fundusz Rozwoju sukcesem dla startupu jest przekształcenie się w globalne, świetnie prosperujące na wielu rynkach przedsiębiorstwo.

Wśród kluczowych kryteriów sukcesu startupów wymieniono po prostu świetny pomysł na start. Według dr. Jerzego Kalinowskiego, Doradcy Zarządu KPMG najważniejszy jest właśnie pomysł, następnie wielkość rynku oraz zespół i jego lider.

Znaczenie dobrego pomysłu, jako warunku powstania startupu, podkreślał także Marcin Szczeciński, Kierownik ds. Inwestycji Kapitałowych w Grupie Adamed. Startupy stosunkowo często mają kłopot ze zdefiniowaniem problemu, jaki ma rozwiązywać nowo tworzone rozwiązanie – produkt, usługa czy technologia. Kluczowe jest rozumienie potrzeb użytkowników oraz już istniejących na rynku rozwiązań, adresujących te potrzeby. Zanim startup pozyska finansowanie czy rozpocznie budowanie zespołu powinna paść odpowiedź na fundamentalne pytanie – jaki istniejący, ważny dla potencjalnych klientów problem rozwiązuje nasz pomysł. A także czy jest on dotychczas nierozwiązany lub w czym nasza propozycja jest istotnie lepsza od tego, co jest już oferowane – powiedział Marcin Szczeciński.

Podczas debaty poruszono także temat finansowania startupów, który jest warunkiem koniecznym dla ich rozwoju. – Mamy chyba najlepszy w historii czas dla startupów w Polsce. Dostępne są dla nich ogromne pieniądze, pochodzące z różnych źródeł finansowania – od dotacji państwowych, po środki pochodzące od biznesu, od firm takich jak Grupa Adamed – stwierdził Marcin Szczeciński.

Przedstawiciele startupów podkreślali, że choć rozwijając swoje projekty często kierują się różnymi celami, to łączy ich chęć odpowiedzenia na potrzeby przyszłych użytkowników. Na etapie rozwoju natomiast ważna jest elastyczność oraz determinacja, m.in. w badaniu możliwości rynkowych i poszukiwaniu nowych rozwiązań. – W przypadku startupów nie można mówić o przeszkodach, a o rozwiązaniach. Ci którzy odnieśli sukces nie mówią „nie udało się ponieważ..”, a „udało się pomimo, że..” – powiedział Rafał Agnieszczak.

Grupa Adamed powstała w oparciu o innowacje wynikające z obserwacji potrzeb pacjentów w gabinecie lekarskim i poszukiwania rozwiązań, lepiej odpowiadających na ich potrzeby. Od kilku lat Grupa Adamed jest aktywnym uczestnikiem inicjatyw pomagających rozwijać się młodym firmom i przełomowym pomysłom w szeroko rozumianej branży ochrony zdrowia, odpowiadającym na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny.