Rozwój i innowacje

Kolejna inwestycja Grupy Adamed w działalność badawczo-rozwojową

18 kwietnia 2018

Pilot Plant powstał, by szybciej i precyzyjniej odpowiadać na potrzeby pacjentów oraz wyzwania współczesnej medycyny, a w konsekwencji poprawiać bezpieczeństwo lekowe w Polsce.

W oficjalnym otwarciu stacji pilotażowej produkcji R&D (Pilot Plant) Grupy Adamed w Pabianicach udział wziął Wiceminister Zdrowia Marcin Czech, który powiedział: To wielki zaszczyt móc uczestniczyć w uroczystości otwarcia Pilot Plant w Pabianicach. Traktuję to wydarzenie jako kolejny krok na drodze rozwoju firmy Adamed, który śledzę od początku jej istnienia. Z wielkim podziwem obserwuję pomysłowość, innowacyjność i determinację tej rodzinnej, polskiej firmy, a także jej współpracowników na drodze do wielkiej globalnej firmy, która jest aktywna na 65 rynkach.

Wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości, widzimy potencjał przemysłu farmaceutycznego jako ważnego elementu gospodarki, który ma szansę zwiększyć swoją innowacyjność, działać bardziej proeksportowo, zapewniać więcej miejsc pracy oraz efektywnie współpracować z uczelniami. Dostrzegamy rolę polskich producentów i staramy się ją wzmacniać.

 Ta inwestycja to kolejny dowód naszego zaangażowania w rozwój innowacyjności polskiej gospodarki. Od ponad 30 lat rozwijamy się współpracując z czołowymi krajowymi uczelniami oraz ośrodkami badawczymi i cieszymy się, że nasze prace oparte są o pozostające w kraju prawa własności intelektualnej. Zatrudniamy bezpośrednio ponad 2000 osób i od wielu lat jesteśmy Partnerem Polskiej Gospodarki – powiedziała dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Dyrektor Generalny Grupy Adamed.

W Pilot Plant obywać się będzie produkcja pilotażowa opracowanych kandydatów na leki. Jest to konieczny etap procesu badawczo-rozwojowego, warunkujący możliwość sprawnego zakończenia aktywności rozwojowych, a w dalszej perspektywie – uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie do produkcji.

– Gratuluję zarządowi firmy postępu, który się dokonał na przestrzeni ostatnich lat. Nie ma wątpliwości, że Grupa Adamed to wizytówka nowoczesności, gdzie widać prawdziwą innowację. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu ma prowadzenie badań naukowych, wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków zmian czy inspirowanie działań naukowo-edukacyjnych. Budujecie Państwo sukces Polski każdego dnia – napisała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, w liście do Prezesa Zarządu Grupy Adamed.

Grupa Adamed jest pierwszą polską firmą farmaceutyczną, która rozpoczęła poszukiwanie innowacyjnych leków. W 2016 roku otworzyła nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe w obecności ówczesnego Wicepremiera i Ministra Gospodarki Mateusza Morawieckiego, który stwierdził: Wasza firma jest taką perłą w koronie gospodarki polskiej (...). Rolą państwa jest po pierwsze nie szkodzić, po drugie tam, gdzie można to pomagać i tworzyć warunki do rozwoju takie, które będą jak najsprawniej pozwalały wdrażać wasze projekty, wasze nowe rozwiązania technologiczno-medyczne. Na pewno wpisuje się to 1:1 w plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Innowacyjne technologie w Pilot Plant

Dział R&D Grupy Adamed z sukcesem opracowuje prototypy innowacyjnych produktów leczniczych, a otwarcie stacji Pilot Plant przynosi możliwość jeszcze sprawniejszego zamknięcia całego cyklu prac, poprzedzających udostępnienie leku pacjentom.

– Przed powstaniem Pilot Plant działania badawczo-rozwojowe musiały być dostosowywane do harmonogramów produkcyjnych. Teraz w nowym obszarze pilotażowej produkcji R&D wytwarzane będą serie optymalizacyjne, pilotażowe (rejestracyjne), także te przeznaczone do badań biorównoważności oraz badań klinicznych. Osobny, wyspecjalizowany obszar produkcji zapewni jeszcze bardziej skuteczne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, a także umożliwi wytworzenie większej ilości farmaceutyków – wyjaśnia Anna Terlecka, Dyrektor Badań i Rozwoju Grupy Adamed.

Obecnie trwają zaawansowane prace nad produktami leczniczymi stosowanymi m.in. w terapii schorzeń onkologicznych i ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki Pilot Plant Grupa Adamed zidentyfikuje, zoptymalizuje i zwaliduje  parametry wytwarzania już na etapie prac rozwojowych

Centrum Pilot Plant zostało dofinansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej przydzielonych przez Ministerstwo Rozwoju. Wsparcie to, w połączeniu z inwestycją Grupy Adamed, pozwoliło na zastosowanie najbardziej innowacyjnych technologii, takich jak tabletkowanie dwuwarstwowe, ekstruzja na gorąco (HME) czy usprawniona granulacja fluidalna. Sprzęt ten umożliwia efektywne wytwarzanie produktów z wartością dodaną, dzięki czemu pacjenci otrzymają szeroki dostęp do wysokiej jakości produktów leczniczych o pożądanej skuteczności i profilu bezpieczeństwa.

Grupa Adamed Partnerem Polskiej Gospodarki

Przemysł farmaceutyczny jest jednym z motorów polskiej innowacyjnej gospodarki, odpowiadając za 1 proc. PKB Polski. Znaczenie branży zostało dostrzeżone w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która uznała tę branżę za jedną z kluczowych dziedzin innowacyjnej gospodarki, podkreślając znaczenie rozwoju prac R&D w przemyśle farmaceutycznym. Ponadto polski przemysł farmaceutyczny jest kluczowy z punktu widzenia zapewniania bezpieczeństwa lekowego polskim pacjentom.