Nagrody i wyróżnienia

Grupa Adamed nagrodzona Złotym Laurem Super Biznesu

27 września 2015

Jak twierdzą organizatorzy, potrzeba konkursu zrodziła się z obserwacji polskiego rynku, na którym z każdym rokiem przybywa praktyków biznesu, zasługujących na wyróżnienie. W tym roku statuetki przyznano w 12 kategoriach. Grupa Adamed otrzymała wyróżnienie za  innowacyjność, z uwagi na prowadzone programy badawcze w obszarze onkologii i neuropsychiatrii. Z rąk Wiceministra Skarbu – Cezarego Gabryjączyka, nagrodę odebrała Małgorzata Stokrocka - Dyrektor ds. Badań i Rozwoju:  - Chciałabym serdecznie podziękować za to niezwykle ważne dla nas wyróżnienie. Jesteśmy szczególnie dumni z faktu, iż zaangażowanie Grupy Adamed w rozwój nowoczesnych terapii zostało docenione. Nasza firma od początku istnienia inwestuje w działalność badawczo-rozwojową. Jestem przekonana, że dzięki współpracy krajowych firm farmaceutycznych z polskimi naukowcami oraz spójnej, proinnowacyjnej polityce państwa, branża farmaceutyczna staje się jedną z kluczowych gałęzi polskiej gospodarki oraz z powodzeniem konkuruje na światowych rynkach – powiedziała Małgorzata Stokrocka.

Patronat honorowy nad galą objęli: Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Związek Banków Polskich, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Pracodawcy RP.