Wydarzenia

„Liderzy w sektorze ochrony zdrowia”

14 października 2014

Celem projektu „Liderzy w sektorze ochrony zdrowia” jest wykształcenie otwartej na zmiany kadry menedżerskiej, która w przyszłości będzie zarządzać służbą zdrowia i placówkami medycznymi. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 31 uczestników, studiujących na co dzień zarządzanie, ekonomia, prawo oraz medycyna na czołowych polskich uczelniach. Tytułowi „Liderzy” wzięli udział w cyklu inspirujących wykładów, warsztatach oraz debatach z udziałem specjalistów. Taka interaktywna formuła sprzyjała wymianie doświadczeń i zdobyciu cennej wiedzy od ekspertów w różnych dziedzinach. Poruszane problemy koncentrowały się wokół takich zagadnień, jak nowoczesne trendy w edukacji medycznej i profilaktyce zdrowotnej, wykorzystanie telemedycyny w diagnostyce onkologicznej, sposoby optymalizacji wydatków prywatnych oraz usprawnienie funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Organizatorami projektu „Liderzy w sektorze ochrony zdrowia” są: Fundacja im. Lesława A. Pagi oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Honorowy Patronat nad projektem objął Doradca Społeczny Prezydenta RP ds. Zdrowia – Maciej Piróg.

Nowsze
Wydarzenia
20 października 2014
Starsze
Wydarzenia
13 października 2014