Wydarzenia

Adamed Pharma na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

10 maja 2024

W dniach 7-9 maja w Katowicach odbył się Europejski Kongres Gospodarczy (EKG), w którym po raz kolejny aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Adamed Pharma. Podczas 16. edycji największego wydarzenia biznesowego w Europie Centralnej odbyło się ponad 180 sesji panelowych z udziałem ponad 1200 prelegentów i prelegentek ze świata biznesu, polityki, samorządu, organizacji międzynarodowych i nauki. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była transformacja dla przyszłości. W dyskusjach, w których wybrzmiał głos Adamed Pharma, poruszone zostały kwestie związane z bezpieczeństwem lekowym, ekspansją zagraniczną i zagrożeniami geopolitycznymi, a także rolą kobiet w ochronie zdrowia.

Bezpieczeństwo stanowi obecnie jedno z podstawowych wyzwań, jakie stoją przed Polską i Europą, co podczas sesji inauguracyjnej tegorocznego EKG stanowczo podkreślili Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz Premier Donald Tusk. O tym, że jego istotnym aspektem jest bezpieczeństwo lekowe pacjentów, mówiła Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia Adamed Pharma, w sesji panelowej pt. „Ochrona zdrowia jako element gospodarki”. W trakcie debaty, w której udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Agencji Badań Medycznych, firm farmaceutycznych oraz świata nauki, przedstawicielka Adamed Pharma zaznaczyła, jak ważną rolę odgrywa silna pozycja producentów leków w funkcjonowaniu i transformacji polskiej gospodarki, a także budowaniu obronności – nie tylko tej militarnej.

– Krajowa branża farmaceutyczna, wytwarza obecnie 0,7 proc. PKB i zatrudnia ponad 100 tys. pracowników. Branża, która ma tutaj swoje miejsca wytwarzania, wpłaca do budżetu państwa ponad 4 miliardy złotych rocznie. To mniej więcej tyle, ile wynosi refundacja, którą uzyskują te firmy. Im większymi środkami firmy będą dysponowały, tym większy będzie ich gospodarczy wkład do budżetu. Ponad 50 proc. swoich zysków polskie firmy farmaceutyczne inwestują w rozbudowę mocy produkcyjnych, w R&D. Dzięki temu mogą wytwarzać nowe leki, rozbudowywać swoje zakłady, więcej produkować. Mogą też bardzo istotne zwiększać i utrzymywać zwiększone zapasy substancji czynnych oraz wszystkich innych składowych niezbędnych do wytwarzania leków, ale też samych wyrobów gotowych – powiedziała Katarzyna Dubno. – Gospodarka to także kwestia bilansu handlowego. Dzięki ekspansji zagranicznej, produkcji i eksportowi firmy takie jak Adamed, istotnie poprawiają polski bilans handlu zagranicznego. Jednak żeby móc rozwijać się na arenie międzynarodowej, firmy muszą być silne także w Polsce, powinny mieć silne zaplecze – dodała.

Druga sesja panelowa, w której wzięła udział Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia, dotyczyła potencjału i planów ekspansji polskiego biznesu. Uczestnicy debaty próbowali wspólnie odpowiedzieć na pytanie, jak zwiększyć jego konkurencyjność na rynkach zagranicznych oraz jak wojna w Ukrainie i ryzyka geopolityczne wpłynęły na działania przedsiębiorstw poza granicami kraju. Podczas dyskusji Dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz prezes THINKTANK, wskazała Azję jako rynek wielkich szans dla polskich przedsiębiorstw i zwróciła uwagę, że Adamed Pharma stanowi świetny przykład inwestycji w tej części świata, a dokładniej w Wietnamie. W odpowiedzi Katarzyna Dubno potwierdziła, że Adamed Pharma jest firmą ambitną, która posiada 8 aktywnych przedstawicielstw w krajach europejskich i pozaeuropejskich, a jej produkty są obecne już na ponad 70 rynkach na całym świecie, co wyróżnia ją w polskim biznesie, który – jak zauważył Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jakub Wiśniewski – z dużą ostrożnością podchodzi do zagranicznej ekspansji.

Istotnym wątkiem dyskusji były także wyzwania czasu pandemii, podczas której doszło do zamknięcia wielu granic – także tych w Europie – i przerwania łańcuchów dostaw. Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia odniosła się do tej kwestii z perspektywy branży farmaceutycznej: – W tej chwili na forum europejskim trwa intensywna dyskusja na temat przywrócenia wytwarzania substancji czynnych i leków do Europy. Na poziomie europejskim powstał alians na rzecz leków krytycznych, w którym uczestniczymy, by wypracować wspólnie listę leków, które muszą być wytwarzane w Europie. Wyciągnęliśmy wnioski z pandemii, jest współpraca, ale osiągnięcie bezpieczeństwa lekowego jest wciąż przed nami. Musimy zadbać, by Polska była aktywnym uczestnikiem tej dyskusji zaapelowała Katarzyna Dubno.

Przedstawicielka Adamed Pharma zabrała również głos w panelu dyskusyjnym pt. „Liderki w ochronie zdrowia”. Rozmowa, w której udział wzięły reprezentantki firm i instytucji ze środowiska medycznego, skupiła się na perspektywach kobiet procesie budowania i rozwijania systemu opieki zdrowotnej. W trakcie spotkania Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia zwróciła uwagę na fakt, że chociaż w branży zatrudnionych jest więcej kobiet niż mężczyzn, to niestety ta przewaga nie dotyczy stanowisk kierowniczych. Jednocześnie podkreśliła, że Adamed Pharma od lat podejmuje aktywne działania na rzecz przeciwdziałaniu nierównościom w tym obszarze i że obecnie firma zatrudnia 138 kierowniczek i dyrektorek oraz 134 kierowników i dyrektorów.

W odniesieniu do powodów dysproporcji w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych w biznesie, Katarzyna Dubno przytoczyła wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Adamed. Wynika z nich, że podłoże tego problemu to nie tylko kwestia polityki firm i sposobu ich zarządzania, ale także przekonań, jakie kształtują się u dzieci i młodzieży już na etapie edukacji szkolnej. Dziewczynki bowiem w znacznie mniejszym stopniu niż chłopcy wierzą w to, że mają predyspozycje do nauk ścisłych związanych m.in. z ekonomią, finansami i technologiami, czyli obszarami wiedzy, które są kluczowe w przypadku wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej. W efekcie uczennice rzadziej wierzą w swoje umiejętności niż uczniowie. Dlatego też – jak przekonywała Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, ESG i Ekonomiki Zdrowia – w walce z nierównościami w zatrudnieniu konieczna jest również praca w zakresie kształtowania postaw u najmłodszych.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji poszczególnych sesji panelowych na stronie Europejskiego Kongresu Gospodarczego (wymagana jest rejestracja).

Na tegorocznej edycji EKG Adamed Pharma reprezentowali także: Agnieszka Rejer-Mellin, Kierowniczka Komunikacji Zewnętrznej i Zaangażowania Społecznego oraz Robert Wiśniewski, Ekspert ds. Relacji Zewnętrznych.