CSR

Wspierająca Szkoła – ruszyła druga, po pilotażu, edycja programu Fundacji Adamed i serwisu Życie Warte Jest Rozmowy. 25 szkół z całej Polski weźmie udział w warsztatach na temat zapobiegania zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży

13 maja 2024

Tylko w ubiegłym roku w całym kraju odnotowano niemal 2 tys. prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To o blisko 100 przypadków więcej niż w roku 2022. Fundacja Adamed wraz z serwisem Życie Warte Jest Rozmowy kontynuuje zapoczątkowany w ubiegłym roku projekt Wspierająca Szkoła, by budować wspierające otoczenie dla młodych osób w kryzysie psychicznym. W kwietniu rozpoczęła się kolejna edycja, która obejmie przynajmniej 25 placówek edukacyjnych. Część szkół już rozpoczęło pierwsze szkolenia i warsztaty dla pracowników oraz rodziców. Placówki, które skorzystają z pełnego pakietu oferowanego w ramach tej inicjatywy otrzymają Certyfikat Wspierająca Szkoła.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Cierpi na nią około 280 milionów ludzi, w tym także dzieci i młodzież. Aby wesprzeć budowanie dobrostanu uczniów, Fundacja Adamed wraz z serwisem Życie Warte Jest Rozmowy we wrześniu ub.r. rozpoczęła pilotaż projektu Wspierająca Szkoła. Blisko 350 uczestników z 5 placówek z Warszawy i Pabianic – dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców zostało objętych działaniami, w tym warsztatami stacjonarnymi i online, szkoleniami psychoedukacyjnymi i indywidualnymi konsultacjami.

   - Ogromne zainteresowanie z jakim spotkał się pilotaż programu Wspierająca Szkoła dowodzi, że rodzice oraz pedagodzy dostrzegają skalę problemu jakim jest pogarszająca się kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce. Często bywa tak, że to psycholog szkolny lub nauczyciel jest pierwszą osobą, która zauważa problem u dziecka. Jako Fundacja Adamed chcemy wyposażyć kadrę pedagogiczną, ale także rodziców i opiekunów oraz grupę rówieśniczą w narzędzia, dzięki którym będą oni wiedzieć jak zaradzić kryzysom psychicznym, a także jak wesprzeć młodego człowieka i gdzie szukać pomocy, gdy do takiego kryzysu już dojdzie – mówi Katarzyna Dubno, członkini zarządu Fundacji Adamed, pomysłodawcy programu Wspierająca Szkoła.

Warsztaty oraz działania edukacyjne w ramach tegorocznej edycji programu Wspierająca Szkoła rozpoczęły się w połowie kwietnia. Weźmie w nich udział 25 placówek z 16 województw wyłonionych na podstawie zgłoszeń. Edycja trwać będzie do końca roku. O dużym zainteresowaniu projektem świadczy niemal 200 zgłoszeń, które spłynęły do organizatorów w trakcie trwającego cały marzec naboru. 

W ramach obecnej edycji projektu, Fundacja Adamed oraz współpracujący z nią eksperci serwisu Życie Warte Jest Rozmowy przygotowali szereg działań edukacyjnych, w tym webinary skierowane do dyrektorów placówek oświatowych na temat zjawiska zachowań samobójczych oraz założeń programu „Wspierająca Szkoła”, a także szkolenia dla pracówników szkół, w tym: nauczycieli, psychologów, pedagogów i pielęgniarek szkolnych, w zakresie:

  • Uczeń w kryzysie psychicznym – jak go rozpoznać i wspierać?
  • Rodzice ucznia w kryzysie psychicznym – jak ich motywować do współpracy?
  • Uczeń po próbie samobójczej – jak go wspierać w powrocie do szkoły?
  • Dobrostan psychiczny nauczyciela – jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami?

Ponadto, szkoły uzyskają profesjonalne wsparcie w stworzeniu procedury kryzysowej i powołaniu zespołu kryzysowego oraz możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji w przypadku kryzysu u ucznia lub zauważenia u siebie symptomów wypalenia zawodowego, a także dostęp do materiałów edukacyjnych opracowanych specjalnie na potrzeby programu Wspierająca Szkoła.

Program w swoich założeniach skupia się także na edukacji rodziców i opiekunów. Będą oni mieli możliwość wzięcia udziału w webinarze poświęconym sposobom rozpoznania i reakcji na kryzys emocjonalny u nastolatków, jak i skorzystać z pakietu bezpłatnych konsultacji w przypadku samobójstwa, próby samobójczej, bądź zachowań autodestrukcyjnych u młodej osoby.

Lucyna Kicińska, Członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, jednego z patronów programu Wspierająca Szkoła, ekspertka prowadząca spotkania w ramach programu, tłumaczy:

- Cieszę się, że razem z Fundacją Adamed i serwisem Życie Warte Jest Rozmowy, jako eksperci z ramienia PTS, możemy realizować kolejną już odsłonę tak ważnego społecznie projektu. Od początku wierzyliśmy, że tego typu inicjatywa jest, szczególnie w dzisiejszych czasach, bardzo potrzebna – zarówno pracownikom szkół, jak i rodzicom oraz uczniom. Kolejną edycję rozpoczynamy bogatsi o wnioski wyciągnięte w trakcie ewaluacji pilotażu. Głównym założeniem programu jest przekazanie narzędzi, które pomogą rozpoznać pierwsze oznaki pogarszającego się stanu psychicznego u młodej osoby. Zależy nam, aby wyposażyć wszystkich uczestników spotkań w wiedzę na temat właściwych scenariuszy postępowania, które powinny być stosowane w przypadku podejrzenia kryzysu, z naciskiem na empatyczne i proaktywne podejście. 

 – Za nami inauguracja kolejnej transzy projektu, który jest niezwykle bliski misji Adamed Pharma. Firmy odpowiedzialnej społecznie, która od początku swojego istnienia odpowiada na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Dzisiaj jednym z nich jest wysoki odsetek prób samobójczych wśród młodzieży szkolnej. Ufam, że dzięki Wspierającej Szkole nauczyciele, kadra i rodzice placówek objętych programem   otrzymają niezbędną wiedzę, która pomoże im skutecznie reagować w walce z kryzysem, jak i zapobiegać tragedii – dodaje Agnieszka Rejer-Mellin, Kierowniczka Komunikacji Zewnętrznej i Zaangażowania Społecznego Adamed Pharma S.A., partnera programu Wspierająca Szkoła.

Współorganizatorami programu są Fundacja Adamed oraz serwis Życie Warte Jest Rozmowy. Patronatu inicjatywie udzielili: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. Partnerem programu jest Adamed Pharma.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jego założeń, przebiegu, oraz wyłonionych do udziału w tej edycji szkół, czy ekspertów odpowiadających za merytoryczną stronę programu dostępne są na stronie internetowej  www.wspierajacaszkola.pl, gdzie zamieszczone zostały również ogólnodostępne treści edukacyjne.