Nagrody i wyróżnienia

Adamed Pharma ponownie liderem wśród najlepszych pracodawców według prestiżowych rankingów Forbes Polska oraz Wprost

25 kwietnia 2024

Adamed Pharma ponownie zajął 1. miejsce wśród pracodawców branży farmaceutyczno-biotechnologicznej oraz 15. w zestawieniu ogólnym rankingu Poland’s Top Employers, przygotowanym przez magazyn Forbes Polska we współpracy z międzynarodowym instytutem badawczym Statista. Z kolei w najnowszej edycji niezależnego rankingu 50 Najlepszych Polskich Pracodawców tygodnika Wprost, Adamed zajął wysokie 7. miejsce, będąc jedyną firmą farmaceutyczną wymienioną w zestawieniu.

Dziś Adamed zatrudnia ponad 2700 Współpracowników, zapewniających bezpieczeństwo lekowe milionom pacjentów w kraju i na kilkudziesięciu rynkach międzynarodowych. Z myślą o zróżnicowanym i wielokulturowym zespole Adamed tworzy angażujące i stabilne miejsce pracy oraz warunki, które pozwalają na osobisty rozwój Współpracowników i sukces organizacji.

 

Poland’s Top Employers Forbes Polska – 1. miejsce w branży, 15. w zestawieniu ogólnym

Ranking Najlepszych Pracodawców w Polsce – Poland’s Best Employers 2024 – już po raz czwarty sporządzono według autorskiej metody firmy Statista i Forbes, zakładającej ocenę podmiotów na zasadzie rekomendacji wzajemnych peer-to-peer. Firma badawcza o ocenę pracodawców i dostarczenie danych do analizy poprosiła samych pracowników. Ocenili oni swoich pracodawców w anonimowej ankiecie, dzięki czemu zbadana została rzeczywista jakość oferowanych miejsc pracy. Ranking powstał w oparciu o wyniki kwestionariuszy zebranych w okresie od 24 października do 30 listopada ubiegłego roku. Badanie zajmowało 10 minut. Uczestnicy mogli ocenić w nim swojego pracodawcę, a także inne firmy z sektora, w którym pracują. Raport z badania Poland’s Best Employers 2024 objął kilkuset najlepszych pracodawców z około 25 branż, zatrudniających co najmniej 250 osób. Tegoroczne zestawienie Poland’s Top Employers ukazało się w majowym wydaniu magazynu Forbes Polska.

Utrzymanie pozycji lidera wśród najlepszych pracodawców w branży to dowód, że marka Adamed jest rozpoznawalna i ceniona nie tylko jako producent leków, ale również jako wiarygodny i budzący zaufanie pracodawca.

- To kolejna edycja rankingu Forbes, w której Adamed Pharma jest liderem w swojej branży, zajmując tym samym wysoką pozycję w zestawieniu wszystkich badanych podmiotów. Przyjmuję te wyniki z radością – świadczą one bowiem o tym, iż jako organizacja jesteśmy konsekwentni, tworzymy rodzinne, bezpieczne i angażujące środowisko pracy oraz wzmacniamy naszą kulturę organizacyjną, silnie skorelowaną z DNA Adamed – Founder’s Mentality – mówi Tomasz Krzak, Członek Zarządu Adamed Pharma S.A., Dyrektor Rozwoju Ludzi, Kultury i Organizacji.

 

Ranking 50 Najlepszych Pracodawców WPROST – 7. miejsce

22 kwietnia br., swoją publikację miała także 5. edycja Rankingu 50 Najlepszych Polskich Pracodawców tygodnika WPROST. Finałowe zestawienie objęło 50 firm działających na terenie naszego kraju. Podstawą metodologii rankingu jest autorska ankieta rozsyłana do największych polskich przedsiębiorstw. Adamed Pharma na tle kilkuset badanych organizacji zajął wysokie 7. miejsce. Czynnikiem sukcesu były m.in. stabilne cywilno-prawne warunki zatrudnienia, zapewnienie konkurencyjnego wynagrodzenia i premii, a także utrzymanie stałego poziomu zatrudnienia. Ważne w ocenie okazało się także społeczne zaangażowanie Adamed Pharma i – nieprzerwana od wybuchu wojny – pomoc w zakupie leków i środków pomocy medycznej dla Ukrainy, której wartość obecnie wynosi 17 mln zł.

 

Odważnie. Rodzinnie. Ambitnie. Dla Ciebie. Dla innych

Adamed tworzą ludzie, którzy dzięki swojej pasji i zaangażowaniu skutecznie wpływają na rozwój firmy, a jednocześnie sami rozwijają się wraz z jej dynamicznym wzrostem. Zapewnienie Współpracownikom poczucia bezpieczeństwa i stabilności jest kluczowym elementem kultury organizacji. To przekłada się na przyjazną i angażującą atmosferę w pracy, co potwierdzają wyniki Badania Zaangażowania Puls 2023 – wśród 10 najwyżej ocenionych kategorii znalazły się współpraca (aż 79% Współpracowników docenia relacje i jakość współpracy Zespołu w kontekście realizacji wspólnych celów) i akceptacja różnorodności (76% Współpracowników deklaruje, że mogą być sobą w pracy niezależnie od poglądów politycznych, religii, płci etc.). Adamed wierzy w potencjał swoich Współpracowników, dlatego dba, aby mogli oni rozwijać się i wzmacniać przy wsparciu doświadczonych menedżerów, a zgodnie z polityką personalną – w pierwszej kolejności stawia na rekrutację wewnętrzną. Każdy Współpracownik może wziąć w niej udział i rozwijać się w ramach nowej roli. Adamed inwestuje także w rozwój menedżerów, oferując im programy oparte o metodologię K. Blancharda (Przywództwo Sytuacyjne), jak również daje im szansę budowania kompetencji na prestiżowych międzynarodowych programach liderskich. Stałym elementem, który wzmacnia kulturę przywództwa w firmie, jest coaching. Menedżerowie dzięki pracy z coachem wzmacniają z sukcesem swoją efektywność, budują swój autorytet oraz skuteczniej realizują cele.

Misją Adamed jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Wszyscy Współpracownicy, niezależnie od obszaru organizacji, działają w poczuciu jej realizacji.