Nagrody i wyróżnienia

Adamed z nagrodą Mecenasa Kongresów Polskich

28 września 2018

W tym roku otrzymała go firma Adamed, nominowana do konkursu przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej za wsparcie Kongresu PTChN oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach partnerstwa z Towarzystwem. W imieniu Adamedu nagrodę odebrał Igor Majewski, kierownik regionalny linii Interna.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich (AKP) realizowany jest przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” (SKKP), Polską Organizację Turystyczną (POT) i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora. Od 1998 r. służy on promowaniu Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.