Wydarzenia

Adamed na 3. Środkowoeuropejskim Kongresie Biomedycznym

28 września 2018

Organizatorami Kongresu byli: Instytut Farmakologii PAN w Krakowie oraz Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy współudziale Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego i Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Jednym z istotnych celów spotkania była prezentacja procesu komercjalizacji wyników badań naukowych, zarówno z perspektywy ośrodków akademickich, jak i firm farmaceutycznych.

W ramach sesji „Scientific idea and what next - from molecule to implementation”, Marcin Feder wystąpił z prelekcją “Drug discovery in Adamed: AD-O21.32 – from computational modelling to preclinical anticancer drug candidate”. Opowiedział on o zaangażowaniu Adamedu w badania nad nowymi lekami i innowacyjnymi projektami, możliwościach współpracy z firmą w zakresie rozwoju nowych terapii oraz  zaprezentował doświadczenia z rozwoju nowych leków przeciwnowotworowych na przykładzie projektu ONCO-p53.

Wśród zaproszonych wykładowców, którzy  wzięli udział w kongresie byli między innymi:
profesor Csaba Földy, Brain Research Institute, University of Zurich, Szwajcaria,
profesor Ulrik Gether, Molecular Neuropharmacology and Genetics Research, University
of Copenhagen, Dania, profesor Margaret Haney, Columbia University Medical Center, NY, USA, profesor Francesco Pavone, European Laboratory for Non Linear Spectroscopy
and Department of Physics, University of Florence, Włochy.

Patronat Honorowy nad Kongresem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciech Nowak, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. med. Stanisław Jerzy Czuczwar, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. dr hab. Zbigniew Błocki oraz Okręgowa Izba Lekarska
i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Członkiem Honorowego Komitetu Kongresu został Dyrektor IF PAN prof. dr hab. Władysław Lasoń, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum prof. dr hab. Maciej Małecki.