Rozwój i innowacje

Adamed wśród 10 najbardziej innowacyjnych polskich firm

29 marca 2019

Ranking  dziennika Rzeczpospolita powstał w oparciu o analizę danych na temat wydatków na badania i rozwój (B+R) w przeliczeniu na etaty, strukturę tych wydatków oraz finansowanie, w podziale na środki własne, unijne i budżetowe.

Innowacje w farmacji

Krajowy przemysł farmaceutyczny jest motorem innowacyjności polskiej gospodarki. Krajowe firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne inicjują i finansują badania nad innowacyjnymi polskimi lekami, współpracując z polskimi ośrodkami naukowymi.

W Adamedzie badania i rozwój są jednym z kluczowych obszarów działań firmy, który jest rozwijany od początku jej istnienia. Poszukiwania innowacyjnych leków Adamed rozpoczął już w 2001 roku, jako pierwsza polska firma farmaceutyczna. W 2017 roku nakłady na rozwój nowych produktów farmaceutycznych stanowiły 57% całości nakładów inwestycyjnych, firma wydała wtedy średnio 4,5 razy więcej (jako % przychodów przeznaczanych na inwestycje) niż cała branża farmaceutyczna[1]. Adamed prowadzi prace nad innowacyjnymi substancjami, ale także nad ulepszaniem produktów czy metod terapeutycznych – poprzez zastosowanie najnowocześniejszych technologii skupiając się m.in. na nowych drogach i sposobach podania, nowych wskazaniach, czy lekach combo tj.  zawierających kilka substancji czynnych w jednej tabletce. 

Polska na tle świata

Jak podaje Rzeczpospolita inwestycje rodzimych firm w działalność badawczo-rozwojową wzrosły w ciągu roku o 13%. Pod względem wydatków tego typu Polska zajmuje 21. pozycję wśród krajów OECD, a w 2017 r. nakłady na B+R wyniosły jedynie 1,03% PKB. Dla porównania w Czechach wynoszą one 1,79% PKB, a w Austrii 3,15% PKB.

Światowi giganci – firmy takie jak Amazon czy Alphabet, przeznaczają na prace badawczo-rozwojowe kilkanaście procent przychodów rocznie. W 2018 roku rekordzistą pod tym względem okazał się właśnie Amazon, z ponad 40% wzrostem rok do roku i przeznaczonymi 22,6 mld dolarów na ten cel.