CSR

Adamed w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

28 marca 2019

Tegoroczny raport FOB-u jest rekordowy – o 30% wzrosła liczba zgłoszonych firm, a także najlepszych praktyk, którymi dzielą się one z rynkiem. Dane te potwierdzają dynamiczny rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu i są dowodem na rosnącą liczbę inicjatyw wpisujących się w Cele Zrównoważonego Biznesu ONZ.

Działania promujące młode talenty naukowe oraz aktywność Seniorów

W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2018” zaprezentowano aż 8 inicjatyw realizowanych przez Adamed. Opisane zostały cykliczne programy społeczno-edukacyjne: ADAMED SmartUP, realizowany od 2014 roku, popularyzujący nauki ścisłe i przyrodnicze wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Adamed dla Seniora, odpowiadający na wyzwanie, jakim jest starzenie się polskiego społeczeństwa.

Dotychczas do programu ADAMED SmartUP zarejestrowało się ponad 31 tys. uczniów, a inicjatywy promujące nauki ściśle oraz przyrodnicze docierają do młodzieży w całej Polsce – m.in. filmy edukacyjne wyświetlono niemal 1,2 mln razy, programu ma prawie 32 tys. fanów na Facebooku i ponad 1900 obserwujących na Instagramie, gdzie zamieszczane są zagadki i ciekawostki naukowe. Natomiast w ramach programu Adamed dla Seniora zorganizowano już 25 wydarzeń senioralnych, w których aktywnie uczestniczyło ponad 40 tys. Seniorów. Przeprowadzono ok. 1000 bezpłatnych konsultacji z chirurgiem naczyniowym oraz ponad 2000 badań spirometrii, poziomu glukozy i ciśnienia krwi.

Ponadto od 2018 roku Adamed jest partnerem strategicznym nowatorskiego kierunku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia Drug Discovery & Development (DD&D), kierowane są do osób, które chcą koncentrować się na identyfikacji i opracowywaniu nowych leków.

Troska o współpracowników

W raporcie FOB-u opisano także działania Adamedu na rzecz współpracowników firmy – program profilaktyki zdrowotnej Zdrowie na 5, platformę społecznościową FUN RUN & MORE, która daje możliwość wymiany doświadczeń, inspiracji w budowaniu zdrowego stylu życia, a także Międzynarodowy Festiwal Wartości, promujące wartości firmy. W ramach Festiwalu wiodącą akcją w 2018 roku był Wartościowy Dzień Seniora – wolontariusze Adamedu wsparli swoją pracą ponad 1000 pensjonariuszy sześciu domów pomocy społecznej.

Dla środowiska

Ochrona środowiska jest na stałe wpisana w strategię Adamedu. Firma na bieżąco monitoruje wpływ na otoczenie i analizuje obszary, w których można dokonać udoskonaleń. W najnowszym raporcie FOB-u zaprezentowano projekt poprawy jakości odprowadzonych ścieków dzięki uruchomieniu instalacji do ozonowania. Opisano także konkurs na zabawkę z recyklingu, którego celem było zwrócenie uwagi na rosnącą liczbę odpadów, którą generuje ludzkość.

Pełen raport dostępny jest tu:  https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/