CSR

Adamed sponsorem XVI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

3 grudnia 2018

Tegoroczne wydarzenie poświęcone było przede wszystkim tematyce polityki lekowej kraju 
i przyszłości HTA w świetle nowych przepisów prawnych. W trakcie wydarzenia poruszane były również zagadnienia związane z finansowaniem leczenia chorób sierocych oraz wiele innych bieżących zagadnień farmakoekonomicznych, tematyka e-zdrowia oraz ostatnie zmiany w szeroko rozumianej polityce refundacyjnej.  

W konferencji udział wzięli między innymi Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia; Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii; Marcin Czech, Wiceminister Zdrowia; Janusz Cieszyński, Wiceminister Zdrowia; Iga Lipska, Dyrektor Departamentu Kontroli
w Narodowym Funduszu Zdrowia; Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny oraz Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.