CSR

Adamed po raz trzeci partnerem akcji „WszyscyDoWioseł”

30 listopada 2018

Adamed po raz kolejny był partnerem wydarzenia, a jego Współpracownicy wzięli czynny udział w „regatach”, przyczyniając się do realizacji szczytnego celu.

Poprzednia edycja zakończyła się olbrzymim sukcesem, a zebrane fundusze pozwoliły sfinansować  zakup karetki dla Centrum Zdrowia Dziecka. Celem tegorocznej odsłony imprezy było zebranie środków na niezbędny sprzęt medyczny dla Hospicjum. Wyzwanie polegało na pokonaniu dystansu 1000 kilometrów w ciągu 10 godzin na ergometrach wioślarskich.

W zawodach w szczytnym celu wzięło udział 100 załóg. Uczestnicy zostali podzieleni na czteroosobowe drużyny, startujące jednocześnie parami w wyznaczonych 12-minutowych przedziałach czasowych. Drużyny pokonały założony dystans w 10 godzin. W tym czasie osiągnięto łącznie 1096,82 kilometry – to tyle co z Warszawy do Dusseldorfu. Reprezentanci zespołu Adamed „przepłynęli” wspólnie 2726 metrów. 

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa od 1990 roku prowadzi zarówno hospicjum stacjonarne na warszawskim Ursynowie, jak i hospicjum domowe. Misją Fundacji jest nie tylko poprawa komfortu życia pacjentów, lecz również zmiana postrzegania hospicjów i budowanie świadomości społecznej dotyczącej ważnej roli, jaką odgrywają. Co roku organizacja ta otacza opieką przeszło 1000 osób w hospicjum stacjonarnym i 2300 chorych w hospicjum domowym.

Dzięki zaangażowaniu darczyńców, sponsorów i partnerów udało się sfinansować zakup niezbędnego wyposażenia Hospicjum m.in. pulsoksymetrów, koncentratorów tlenu, łóżek czy specjalistycznego aparatu do EKG.