Wydarzenia

Adamed na Szczycie Klimatycznym

7 grudnia 2018

W dyskusji oprócz Macieja Adamkiewicza udział wzięli: Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Bank Śląski SA; Frédéric Guichard, prezes zarządu, Żywiec Zdrój; Jerzy Hausner, Katedra Administracji Publicznej, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Małgorzata Mika-Bryska, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych, Veolia Energia Polska; Gayle Schueller, Vice President & Chief Sustainability Officer, 3M; Agnieszka Skorupińska, Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Kancelaria CMS.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Gospodarka Obiegu Zamkniętego – koncepcja i praktyka” podzielili się swoimi doświadczenia we wdrażaniu idei gospodarki obiegu zamkniętego. Okazją do organizacji dyskusji był Raport Zamknięty obieg – otwarte możliwości, przygotowany przez Deloitte, którego partnerem strategicznym jest Adamed Pharma.

Skuteczne wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego wymaga zaangażowania liderów biznesu
i zmiany ich sposobu myślenia tak, aby w działaniach tych zaczęli dostrzegać nowe szanse dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wpisuje się to w widoczny od wielu lat trend aktywności firm w rozwiązywaniu problemów ekologicznych i społecznych, a także w przejmowaniu odpowiedzialności za swoje oddziaływanie na środowisko naturalne. Gospodarka cyrkularna w firmie będzie efektywnie wdrażana tylko wtedy, gdy firma wyznaczy sobie jasne cele, które będą komunikowane pracownikom i z którymi będą się oni nie tylko utożsamiać, ale także realizować w codziennym życiu zawodowym
i prywatnym. Chodzi więc o zmianę sposobu postrzegania sytuacji przez całą organizację – nie tylko jej zarząd czy menedżerów wyższego szczebla. GOZ powinien być zaszczepiony w każdym pracowniku, jednak to kierownictwo musi wyznaczyć drogę i cele, do których będzie dążyła organizacja. Najważniejsze by kierownictwo i liderzy dawali pozytywny przykład swoim pracownikom – nie można wymagać od innych zmiany własnych przyzwyczajeń i zachowań, nie zaczynając najpierw od siebie
 – powiedział Maciej Adamkiewicz prezes zarządu Adamed Pharma, komentując Raport oraz swoje wystąpienie podczas panelu..

Przykładem skutecznego wdrożenia GOZ może być zasada „zero strat” w zakresie gospodarki odpadami wprowadzona z sukcesem w zakładach produkcyjnych Adamed. Dzięki realizacji tego programu budżet na unieszkodliwianie odpadów został zmniejszony o ponad 60 proc., a część odpadów – zwłaszcza komunalnych - stały się dobrem jakości surowcem, a zysk z tego tytułu przekazywany jest na cele charytatywne.