CSR

Adamed sponsorem Nagrody Narodowego Centrum Nauki

11 października 2018

NCN co roku zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa zaangażowane w działalność społeczną i badawczą, które decydują się przyjąć rolę fundatorów, przekazując każdemu z laureatów wyróżnienie w wysokości 50 tys. zł. 

W imieniu Adamedu nagrodę w dziedzinie Life Sciences wręczył Marcin Kołaczkowski, Naukowiec Wiodący w Departamencie Innowacyjnym Adamedu, a jednocześnie profesor nadzwyczajny i Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego UJCM. Adamed już po raz trzeci jest fundatorem nagrody Narodowego Centrum Nauki. Od lat myślimy o przyszłych pokoleniach polskiego świata nauki. Między innymi wspieramy uzdolnioną młodzież w kierunkach nauk ścisłych i przyrodniczych w ramach programu ADAMED SmartUP. Praca w obszarze nauki leży u podstaw działalności naszej firmy, a naszą misją jest odpowiadanie na kluczowe wyznawania współczesnej medycyny. Także poprzez zaangażowanie w takie inicjatywy. – powiedział Marcin Kołaczkowski.

Nagrodę otrzymują przedstawiciele trzech obszarów badawczych: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz nauk ścisłych i technicznych za szczególne osiągnięcia w zakresie badań podstawowych, których celem jest poszerzenie wiedzy o badanych zjawiskach, a nie bezpośrednie nastawienie na komercyjne wykorzystanie.

W obszarze wspieranym przez Adamed nagrodę przyznano dr hab. Joannie Sułkowskiej z Centrum Nowych Technologii oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka specjalizuje się w biofizyce molekularnej i teoretycznej. Nagrodę otrzymała za prace m.in. nad "zaplątanymi białkami". Niewłaściwe działanie "zapętlonych białek" może prowadzić do różnych chorób cywilizacyjnych, a rozszyfrowanie ich tajemnic może przynieść przełom w leczeniu choroby Alzheimera, Parkinsona, otyłości.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli m.in. Kazimierz Wiatr, Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu; Oleh Mandiuk, Konsul Generalny Ukrainy; Grzegorz Lipiec, Wicemarszałek Małopolski; Jerzy Muzyk, Wiceprezydent Krakowa.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Nowsze
Nagrody i wyróżnienia
16 października 2018
Starsze
Wydarzenia
5 października 2018