Nagrody i wyróżnienia

Adamed z nagrodą PAIH za ekspansję zagraniczną

16 października 2018

Nagroda została wręczona 15 października br., podczas Gali otwarcia PAIH EXPO, Pierwszego Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą, której gościem specjalnym był Premier Mateusz Morawiecki. W uroczystości, zorganizowanej w Auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, udział wzięli przedstawiciele polskiego biznesu, administracji oraz samorządów – osoby mające wkład w rozwój gospodarczy Polski.

Nagrodę z rąk Prezesa PAIH Tomasza Pisuli odebrała Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia.

Adamed konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję za granicą – dziś ma 8 przedstawicielstw zagranicznych – w Hiszpanii, Rosji, Czechach, Słowacji, Wietnamie, Kazachstanie, Uzbekistanie oraz na Ukrainie. W nadchodzącym roku firma planuje otworzyć dwa kolejne – we Włoszech oraz w Niemczech.                                          

W listopadzie 2017 roku Adamed nabył 70% udziałów najbardziej dynamicznie rozwijającej się firmy farmaceutycznej w Wietnamie. W ramach tej inwestycji nastąpi zarówno transfer wiedzy i doświadczenia w zakresie europejskich wymagań jakościowych dla produkcji farmaceutycznej (wprowadzenie EU-GMP), jak również zwiększenie eksportu produkowanych w Polsce leków na rynek wietnamski oraz inne rynki azjatyckie. Transakcja stanowi największą dotychczas polską inwestycję bezpośrednią w Wietnamie. Umowa została podpisana w Hanoi w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Wietnamu Trần Đại Quang. Inwestycja w Wietnamie jest dla Adamedu platformą do rozwoju na rynkach Azji Południowo-Wschodniej.

Obecnie udział eksportu w przychodach netto Adamedu stanowi 25%, a plany rozwoju zakładają, że do 2022 roku będzie to 45%. Co istotne Adamed jest eksporterem netto, tworzy wartość dodaną do polskiej wymiany handlowej. Dynamiczny wzrost eksportu to skutek atrakcyjnego portfela produktów z wartością dodaną (m.in. cardio-combo), które kupowane są przez wiodące firmy farmaceutyczne na świecie.

Jednym z celów działalności Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (PAIH) jest zwiększanie dynamiki internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw oraz wsparcie w rozwoju na zagranicznych rynkach.