Wydarzenia

Adamed na Poland The Can Do Nation

5 października 2018

Kontekstem do rozmów o perspektywach stojących przed Polską i potencjale intelektualnym oraz gospodarczym kraju było stulecie odzyskania niepodległości. Rozmowy podsumowała debata „From Developing to Developed – Perspektywa Makroekonomiczna”, organizowana we współpracy z agencją informacyjną Reuters i firmą doradczą Boston Consulting Group.

Podczas wizyty ogłoszony został również program mentoringowy Poland-100. Do udziału w nim zaproszono właścicieli i prezesów największych polskich spółek stanowiących filar dynamicznego rozwoju gospodarczego, ekspansji na światowe rynki, wykorzystania myśli naukowej i potencjału polskiego społeczeństwa. Jednym z 12 Mentorów, którzy w ramach programu wspierali będą swoim doświadczeniem i wiedzą młodych Amerykanów został Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu Adamed Pharma S.A.