Nagrody i wyróżnienia

Adamed z honorową odznaką Prezesa Rady Ministrów „Zasłużony dla Wynalazczości”

26 listopada 2018

26 listopada 2018 r. podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie odznakę z rąk dr Alicji Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP oraz Marcina Ociepy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odebrał Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu Adamed Pharma S.A. Odznaka „Zasłużony dla Wynalazczości” przyznawana jest innowacyjnym przedsiębiorstwom aktywnie działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, mającym szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki, a także przyczyniającym się do rozwoju nauki i odważnie wprowadzającym innowacje do codziennego użytku. 

Uroczystość wieńczyła rok obchodów 100-lecia powstania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Ponadto obchody jubileuszowe zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, co świadczy o szczególnej doniosłości tej rocznicy, bezpośrednio związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r. 

– Szybkie i sprawne wdrażanie wynalazków to dziś warunek pomyślności rozwoju państwa. To jak wykonujemy pracę jest miarą profesjonalizmu i patriotyzmu, i dzisiaj ci, którzy odbiorą nagrody Zadłużony dla Wynalazczości potwierdzili pracą i działaniem dla dobra publicznego swoją najwyższą próbę – powiedział Minister Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Urząd Patentowy RP, ustanowiony 28 grudnia 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, był jedną z pierwszych instytucji państwowych utworzonych po odzyskaniu niepodległości. W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 220 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tysięcy wzorów użytkowych, 23 tysiące wzorów przemysłowych oraz około 300 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.

Dziś Urząd Patentowy jest jedną z instytucji mających wpływ na tworzenie warunków rozwoju innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.