CSR

Adamed partnerem pikniku ProSeniore

18 czerwca 2019

W strefie „Adamed dla Seniora” wszyscy odwiedzający piknik mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich i badań. Adamed we współpracy z Polskim Towarzystwem Chirurgii Naczyniowej udostępnił badanie kostka-ramię oraz konsultacje z chirurgami naczyniowymi. W ramach programu „Głęboki Oddech” dostępny był lekarz pulmonolog oraz badanie spirometryczne. Goście mogli ponadto zbadać poziom glukozy we krwi oraz ciśnienie tętnicze.

Dużą popularnością cieszyły się także zajęcia instruktażowe nordic walking, prowadzone przez profesjonalnego trenera.

Podczas wydarzenia aktywnie promowany był konkurs Adamedu dla organizacji aktywizujących Seniorów. Łączna pula nagród wynosi 20 000 zł. Więcej informacji o konkursie na stronie: www.adameddlaseniora.pl/konkurs

Nowsze
Wydarzenia
27 czerwca 2019
Starsze
Rozwój i innowacje
17 czerwca 2019