Wydarzenia

Adamed partnerem Forum Rynku Zdrowia

21 października 2021

Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia, w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie ekspansji zagranicznej krajowych producentów dla gospodarki naszego kraju. Rozwój na rynkach międzynarodowych oddziaływuje na dynamikę wzrostu gospodarczego, zwiększa kapitał krajowego przemysłu farmaceutycznego, który jest niezbędny do inwestycji i jednocześnie zwieksza bezpieczeństwo lekowe. Bilans handlowy wyrobami farmaceutyczny jest ujemny pomimo rosnącego eksportu. Eksport w 2020 r. wzrósł prawie o 20% w w stosunku do 2019 r. Jest to bardzo dobry trend, ale Polska wciąż znajduje się wśród tych krajów, które są wyraźnie uzależnione od importu leków oraz substancji czynnych.

- Polska nie tylko potrzebuje lokalnych producentów leków, ale potrzebuje producentów silnych, którzy są prawdziwymi partnerami w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Stabilny rozwój polskich firm nie jest możliwy bez eksportu i rozwoju na rynkach zagranicznych - powiedziała podczas panelu.

Adamed od lat konsekwentnie zwiększawartość eksportowanych produktów farmaceutycznych. Wytwarzane w Polsce produkty eksportowanesą do 76 państw na świecie. Wartość przychodu z eksportu w 2020 r. wzrosła o 14%w stosunku do 2019. Adamed dziś jest już eksporterem netto a 1/3 przychodów firmy generowane jest z działalności międzynarodowej.

Tegoroczne Forum Rynku Zdrowiabyło okazją do dyskusji o wyzwaniach systemu opieki zdrowotnej, z którymi musi się mierzyć w pandemicznej rzeczywistości. Nie zabrakło także propozycji rozwiązań mających prowadzić do poprawy jego funkcjonowania.Eksperci podkreślali potrzebęrozwoju i zwiększenia produkcji farmaceutycznejw Polsce i Europie. Jak pokazała pandemia jest to kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa lekowego naszego kraju.