Komunikaty

Zmiany w Zarządzie Adamed Pharma

7 grudnia 2020

Obecny i planowany na kolejne lata dynamiczny rozwój Adamedu na rynku polskim i rynkach międzynarodowych wymaga zwinnego zarządzania organizacją w szybko zmieniającym się i nieprzewidywalnym otoczeniu. Dlatego właściciele Adamed Pharma SA – Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu oraz Małgorzata Adamkiewicz – Wiceprezes Zarządu podjęli decyzję o przejściu z Zarządu firmy do Rady Nadzorczej. Zmiana ta służy skoncentrowaniu ich uwagi przede wszystkim na kwestiach strategicznych i kierunkach rozwoju Adamedu.

Jednoczasowo dokonali kolejnego kroku w procesie sukcesji. Z pozycji Rady Nadzorczej będą wdrażać przyszłych sukcesorów (Dzieci) w proces zarządzania firmą, aby w perspektywie długookresowej (kilkuletniej) przejęli czynne kierowanie Adamedem.

Właściciele Adamedu podjęli decyzję o zarządzaniu firmą w systemie zdecentralizowanym tak, aby jak najpełniej wykorzystać wiedzę i kompetencje każdego z członków Zarządu, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach.  Taki model zarządzania pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał spółki i realizować jej misję odpowiadania na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny.

Jednocześnie do Zarządu spółki dołączyło 2 nowych członków – Sylwia Berdzik-Kalarus - Dyrektor Rozwoju Biznesu i Zarządzania Portfelem Produktów oraz Marcin Celejewski - Dyrektor ds. Nowatorskich Projektów Biznesowych.

Adamed w 100% pozostaje w rękach członków rodziny Adamkiewicz i nie są planowane żadne działania w celu sprzedaży udziałów w firmie inwestorom zewnętrznym ani debiutu giełdowego.