Wydarzenia

Rusza konkurs wspierający przestrzeganie zaleceń lekarskich w Hiszpanii

29 maja 2024

Od początku maja ośrodki zdrowia, stowarzyszenia pacjentów oraz organizacje społeczne i non-profit działające w sektorze zdrowia na terenie Hiszpanii mogą zgłaszać się do konkursu, który wspiera przestrzeganie zaleceń lekarskich, zorganizowanego przez Adamed Laboratorios, przedstawicielstwo firmy Adamed w tym kraju. Ta pionierska inicjatywa ma na celu wyróżnienie i promocję najlepszych projektów skupiających się na poprawie przestrzegania zaleceń lekarskich w obszarach takich jak onkologia, choroby układu krążenia, psychiatria oraz rzucania palenia.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje projekty w czterech kategoriach, a każda z nich wiąże się z nagrodą w wysokości 7 500 euro w formie darowizny na rzecz rozwoju zwycięskiego projektu. Nabór odbywa się poprzez stronę internetową www.adamed-awards.es, gdzie dostępny jest formularz zgłoszeniowy. Termin składania wniosków trwa do 15 lipca.

Znaczenie przestrzegania zaleceń lekarskich

Firma Adamed dostrzega potrzebę wsparcia pacjentów w konsekwentnym stosowaniu się do zaleceń lekarskich. Poprawa tego typu zachowań jest kluczowym wyzwaniem dla osiągnięcia pożądanych efektów terapii oraz optymalizacji kosztów dla systemu ochrony zdrowia.

Według danych z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2017 roku z 2017 r.[1] szacuje się, że nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich przyczynia się do około 200 000 przedwczesnych zgonów rocznie. Ponadto, takie zachowania powodują dodatkowe koszty dla systemu ochrony zdrowia w Europie w wysokości 125 miliardów Euro rocznie w ramach możliwej do uniknięcia hospitalizacji, zapewnienia opieki w nagłych przypadkach i wizyt ambulatoryjnych.

Adamed w Hiszpanii angażuje się na rzecz adherencji

Misją Adamed jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Dane niewątpliwie wskazują, że nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich jest jednym z nich. Firma angażuje się w działania mające na celu zwiększenie świadomości w tym zakresie i poprawę adherencji. Dotychczas, z inicjatywy Adamed Laboratorios, we współpracy z BioInnova Consulting, przeprowadzono cztery debaty na temat przestrzegania zaleceń lekarskich jako kluczowego elementu sukcesu terapii. W ten sposób stworzono przestrzeń do dyskusji z politykami, a ekspertom zdrowotnym dano możliwość wypracowania najlepszych praktyk w tym obszarze. Uczestnicy zgodnie przyznają, że istnieje pilna potrzeba promowania wspólnych inicjatyw mających na celu zwiększenie adherencji wśród pacjentów, gdyż nieprzestrzeganie zaleceń prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia, obniżenia jakości życia oraz wzrostu kosztów systemu opieki zdrowotnej.